Budżet w 2012 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2012 roku

Plan finansowy wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na 2012 rok

Wyszczególnienie
Komenda Wojewódzka Policji
Plan na 2012
(ustawa budżetowa)
Plan na 2012
(na dzień 31.12.2012 r.)
Świadczenia
4 711 000
4 252 375
Płace
104 198 000 106 890 178
Pochodne płac
3 617 000
5 669 243
Wydatki rzeczowe
14 397 000
31 899 989
Inwestycje
0
1 350 300
Razem
126 923 000
150 062 085
 
 
Wyszczególnienie
Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
Plan na 2012
(ustawa budżetowa)
Plan na 2012
(na dzień 31.12.2012 r.)
Świadczenia
18 238 000
18 727 719
Płace
331 241 000
359 704 300
Pochodne płac
7 739 000
8 561 700
Wydatki rzeczowe
49 765 000
64 381 177
Inwestycje
0
2 404 000
Razem
406 983 000
453 778 896

 

Metryczka

Data publikacji : 16.04.2012
Data modyfikacji : 07.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Paszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król
do góry