Budżet w 2013 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2013 roku

Plan finansowy wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na 2013 rok

Wyszczególnienie
Komenda Wojewódzka Policji
Plan na 2013
(ustawa budżetowa)
Plan na 2013
(na dzień 31.12.2013r.)
Świadczenia
4 890 000
3 924 585
Płace
100 953 000 102 127 424
Pochodne płac
3 163 000
4 492 811
Wydatki rzeczowe
21 393 000
26 961 466
Inwestycje
1 782 000
1 379 765
Razem
132 181 000
138 886 051
 
 
Wyszczególnienie
Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
Plan na 2013
(ustawa budżetowa)
Plan na 2013
(na dzień 31.12.2013r.)
Świadczenia
19 646 000
18 144 967
Płace
362 728 000
373 640 281
Pochodne płac
5 514 000
7 942 002
Wydatki rzeczowe
56 170 000
71 729 934
Inwestycje
3 273 000
7 988 592
Razem
447 331 000
479 445 776
 
 

Metryczka

Data publikacji : 07.03.2013
Data modyfikacji : 20.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Kukawska
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry