Budżet w 2015 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2015 roku


 

Plan finansowy wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na 2015 rok
     
Wyszczególnienie Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Plan na 2015
(Ustawa budżetowa)
Plan na 2015
(na dzień 31.12.2015 r.)
Świadczenia 4 318 000 4 370 128
Płace 103 769 000 107 611 927
Pochodne od płac 4 974 000 4 725 778
Wydatki rzeczowe 17 391 000 21 087 895
Inwestycje 5 950 000 2 479 129
Razem 136 402 000 140 274 857
     
     
Wyszczególnienie Komendy Miejskie/Powiatowe Policji
Plan na 2015
(Ustawa budżetowa)
Plan na 2015
(na dzień 31.12.2015 r.)
Świadczenia 19 675 000 20 580 647
Płace 374 107 000 381 958 412
Pochodne od płac 6 990 000 8 137 600
Wydatki rzeczowe 56 092 000 68 644 609
Inwestycje 7 792 000 18 352 220
Razem 464 656 000 497 673 488

Metryczka

Data publikacji : 02.11.2015
Data modyfikacji : 26.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gbur
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król
do góry