Budżet w 2017 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
 W POZNANIU NA 2017 ROK
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Wyszczególnienie Plan na 2017
(ustawa budżetowa)
Plan na 2017
(na dzień 31.12.2017r.)
Świadczenia 4 369 000,00 4 357 908,00
Płace 113 818 000,00 121 718 815,00
Pochodne od płac 4 711 000,00 5 533 163,00
Wydatki rzeczowe 17 438 000,00 28 335 381,43
Inwestycje 5 863 000,00 2 161 475,00
Razem: 146 199 000,00 162 106 742,43
     
     
Komendy Miejskie/Powiatowe Policji w Poznaniu
Wyszczególnienie Plan na 2017
(ustawa budżetowa)
Plan na 2017
(na dzień 31.12.2017r.)
Świadczenia 20 582 000,00 21 772 773,00
Płace 395 153 000,00 429 084 592,00
Pochodne od płac 6 990 000,00 9 687 219,00
Wydatki rzeczowe 57 752 000,00 85 071 226,08
Inwestycje 2 551 000,00 22 003 125,00
Razem: 483 028 000,00 567 618 935,08

Metryczka

Data publikacji : 11.12.2017
Data modyfikacji : 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julia Trojanek
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król
do góry