Budżet w 2008 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2008 roku

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
Komenda Wojewódzka Policji
Plan na 2008
(ustawa budżetowa)
Plan na 2008
(na dzień 31.12.2008r.)
Świadczenia
6 977 000
4 233 107
Płace
84 427 000
97 742 046
Pochodne płac
4 457 000
4 392 236
Wydatki rzeczowe
17 684 000
30 919 384
Inwestycje
2 126 000
11 237 798
Razem
115 671 000
148 524 571
 
 
Wyszczególnienie
Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
Plan na 2008
(ustawa budżetowa)
Plan na 2008
(na dzień 31.12.2008r.)
Świadczenia
16 390 000
16 390 482
Płace
297 926 000
315 680 214
Pochodne płac
6 590 000
8 578 286
Wydatki rzeczowe
54 851 000
69 998 406
Inwestycje
7 375 000
22 812 000
Razem
383 132 000
433 459 388
 
 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2009
Data modyfikacji : 08.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry