Budżet w 2007 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2007 roku

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w 2007 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
Komenda Wojewódzka Policji
Plan na 2007
(ustawa budżetowa)
Plan na 2007
(na dzień 31.12.2007r.)
Świadczenia
4 309 000
3 901 217
Płace
69 852 000
77 093 796
Pochodne płac
3 493 000
3 466 801
Wydatki rzeczowe
9 801 000
26 310 250
Inwestycje
2 810 000
11 110 218
Razem
90 265 000
121 882 282
 
 
Wyszczególnienie
Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
Plan na 2007
(ustawa budżetowa)
Plan na 2007
(na dzień 31.12.2007r.)
Świadczenia
16 452 000
17171 450
Płace
267 013 000
272 705 188
Pochodne płac
6 591 000
6 475 805
Wydatki rzeczowe
61 644 000
73 823 048
Inwestycje
9 825 000
13 855 857
Razem
361 525 000
384 031 348
 
 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2009
Data modyfikacji : 08.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry