Budżet w 2006 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2006 roku

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w 2006 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
Komenda Wojewódzka Policji
Plan na 2006
(ustawa budżetowa)
Plan na 2006
(na dzień 31.12.2006r.)
Świadczenia
3 928 333
3 889 770
Płace
66 800 000
70 235 242
Pochodne płac
2 419 866
2 249 843
Wydatki rzeczowe
12 305 747
15 150 415
Inwestycje
950 000
3 080 710
Razem
86 403 946
94 605 980
 
 
Wyszczególnienie
Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
Plan na 2006
(ustawa budżetowa)
Plan na 2006
(na dzień 31.12.2006r.)
Świadczenia
16 712 000
16 800 842
Płace
244 772 000
253 109 897
Pochodne płac
7 775 000
5 199 359
Wydatki rzeczowe
63 428 140
65 670 991
Inwestycje
4 600 000
14 918 546
Razem
337 287 140
355 699 635
 
 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2009
Data modyfikacji : 08.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry