Budżet w 2009 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2009 roku

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w 2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
Komenda Wojewódzka Policji
Plan na 2009
(ustawa budżetowa)
Plan na 2009
(na dzień 31.12.2009r.)
Świadczenia
6 904 000
5 193 234
Płace
99 899 000
102 783 356
Pochodne płac
4 779 000
5 297 880
Wydatki rzeczowe
11 165 000
20 360 379
Inwestycje
0
12 938 765
Razem
122 747 000
146 573 614
 
 
Wyszczególnienie
Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
Plan na 2009
(ustawa budżetowa)
Plan na 2009
(na dzień 31.12.2009r.)
Świadczenia
15 943 000
10 021 731
Płace
313 028 000
335 220 178
Pochodne płac
6 855 000
7 883 298
Wydatki rzeczowe
42 621 000
49 836 208
Inwestycje
0
20 959 057
Razem
378 447 000
423 920 472
 

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2010
Data modyfikacji : 21.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry