Budżet w 2010 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2010 roku

Plan finansowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w 2010 roku na dzień 31.12.2010r., przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
Komenda Wojewódzka Policji
Plan na 2010
(ustawa budżetowa)
Plan na 2010
(na dzień 31.12.2010r.)
Świadczenia
6 973 000
4 570 606
Płace
100 275 000
104 426 776
Pochodne płac
3 630 000
3 712 611
Wydatki rzeczowe
14 362 000
21 102 559
Inwestycje
12 554 000
8 097 171
Razem
137 794 000
141 909 723
 
 
Wyszczególnienie
Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
Plan na 2010
(ustawa budżetowa)
Plan na 2010
(na dzień 31.12.2010r.)
Świadczenia
16 102 000
19 160 492
Płace
328 972 000
336 504 987
Pochodne płac
5 741 000
7 331 292
Wydatki rzeczowe
30 660 000
53 068 616
Inwestycje
0
2 120 937
Razem
381 475 000
418 186 324
 

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2010
Data modyfikacji : 19.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Paszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry