Budżet w 2011 roku - Budżet KWP - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet w 2011 roku

Plan finansowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w 2011 roku na dzień 31.12.2011r., przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
Komenda Wojewódzka Policji
Plan na 2011
(ustawa budżetowa)
Plan na 2011
(na dzień 31.12.2011r.)
Świadczenia
4 747 000
4 456 695
Płace
98 656 000 103 954 104
Pochodne płac
3 173 000
3 548 465
Wydatki rzeczowe
14 816 000
28 705 801
Inwestycje
0
2 587 208
Razem
121 392 000
143 252 273
 
 
Wyszczególnienie
Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
Plan na 2011
(ustawa budżetowa)
Plan na 2011
(na dzień 31.12.2011r.)
Świadczenia
17 880 000
18 912 193
Płace
328 750 000
342 113 048
Pochodne płac
5 525 000
6 638 887
Wydatki rzeczowe
49 071 000
57 186 624
Inwestycje
1 000 000
1 238 864
Razem
402 226 000
426 089 616
 

Metryczka

Data publikacji : 21.03.2011
Data modyfikacji : 17.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Paszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry