Plan finansowy dochodów budżetowych 2012 r. - Ciężary publiczne - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Plan finansowy dochodów budżetowych 2012 r.

 
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
ROZDZIAŁ 75404 - Komenda Wojewódzka Policji
 
 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
058
4 000
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
059
207 000
Wpływy z różnych opłat
069
150 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
075
471 000
Wpływy z usług
083
325 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
087
124 000
Pozostałe odsetki
092
15 000
Wpływy z różnych dochodów
097
235 000
 
 
ROZDZIAŁ 75405 - Komendy Powiatowe Policji
 
 
Wyszczególnienie
 
Paragraf
Wykonanie 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 057 1 000
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 058 12 000
Wpływy z różnych opłat
069
604 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
075
120 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
087
1 000
Pozostałe odsetki
092
10 000
Wpływy z różnych dochodów
097
323 000

 

ROZDZIAŁ 75493 - Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przyjętych zadań, które w 2010 roku były finansowane z rachunku dochodów własnych
 
 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Wpływy z różnych dochodów
097
1 700 000

Metryczka

Data publikacji : 16.04.2012
Data modyfikacji : 16.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Paszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry