Plan finansowy dochodów budżetowych 2013 r. - Ciężary publiczne - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Plan finansowy dochodów budżetowych 2013 r.

 
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
ROZDZIAŁ 75404 - Komenda Wojewódzka Policji
 
 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Plan finansowy na 2013 r.
(ustawa budżetowa) 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
058
0
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
059
140 000
Wpływy z różnych opłat
069
120 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
075
400 000
Wpływy z usług
083
200 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
087
150 000
Pozostałe odsetki
092
12 000
Wpływy z różnych dochodów
097
340 000
 
 
ROZDZIAŁ 75405 - Komendy Powiatowe Policji
 
 
Wyszczególnienie
 
Paragraf
Plan finansowy na 2013 r.
(ustawa budżetowa) 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 057 0
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 058 0
Wpływy z różnych opłat
069
500 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
075
250 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
087
1 000
Pozostałe odsetki
092
10 000
Wpływy z różnych dochodów
097
330 000

Metryczka

Data publikacji : 07.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Kukawska
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
do góry