Plan finansowy dochodów budżetowych 2014 r. - Ciężary publiczne - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Plan finansowy dochodów budżetowych 2014 r.

Plan Finansowy dochodów budżetowych 2014 r. 
     
ROZDZIAŁ 75404 - Komenda Wojewódzka Policji    
     
Wyszczególnienie Paragraf Plan finansowy na 2014 r.
(ustawa budżetowa)
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawmych i innych jednostek organizacyjnych 0580 0
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 130 000
Wpływy z różnych opłat 0690 100 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 200 000
Wpływy z usług 0830 200 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 100 000
Pozostałe odsetki 0920 12 000
Wpływy z różnych dochodów 0970 220 000
     
ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe Policji    
     
Wyszczególnienie Paragraf Plan finansowy na 2014 r.
(ustawa budżetowa)
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0570 0
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 0
Wpływy z różnych opłat 0690 350 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 250 000
Wpływy z usług 0830 0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 1 000
Pozostałe odsetki 0920 5 000
Wpływy z różnych dochodów 0970 260 000

Metryczka

Data publikacji : 21.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gbur
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
do góry