Plan finansowy dochodów budżetowych 2017 r. - Ciężary publiczne - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Plan finansowy dochodów budżetowych 2017 r.

 

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

 

Rozdział: 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

        w tys. zł
Paragraf Wyszczególnienie Kwota
1 2 3
         
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
 
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje               100   
0690 Wpływy z różnych opłat               150   
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze               120   
0830 Wpływy z usług               200   
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów  
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                 60   
0920 Wpływy z pozostałych odsetek                 10   
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
0970 Wpływy z różnych dochodów               260   
1510 Różnice kursowe  
  OGÓŁEM DOCHODY 900

 

Rozdział: 75405 - Komendy Powiatowe Policji

         
        w tys. zł
Paragraf Wyszczególnienie Kwota
1 2 3
         
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
 
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje  
0690 Wpływy z różnych opłat              600   
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze              260   
0830 Wpływy z usług  
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów  
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                  4   
0920 Wpływy z pozostałych odsetek                  8   
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
0970 Wpływy z różnych dochodów              200   
1510 Różnice kursowe  
  OGÓŁEM DOCHODY 1072

Metryczka

Data publikacji : 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Julia Trojanek
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
do góry