Ciężary publiczne

Wykonanie dochodów budżetu państwa - za okres 01.01.2006r. - 31.03.2006r.

 
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
ROZDZIAŁ 75404 - Komenda Wojewódzka Policji

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580
30 764,12
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0590
190 540,00
Wpływy z różnych opłat
0690
39 069,93
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów
o podobnym charakterze
0750
345 968,50
Wpływy z usług
0830
518 189,05
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
31 505,95
Pozostałe odsetki
0920
10 927,80
Wpływy z różnych dochodów
0970
126 681,27

 
ROZDZIAŁ 75405 - Komendy Powiatowe Policji

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf
Wykonanie 
Wpływy z różnych opłat
0690
295 771,97
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów
o podobnym charakterze
0750
79 235,85
Wpływy z usług
0830
3 741,61
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
8 195,52
Pozostałe odsetki
0920
428,49
Wpływy z różnych dochodów
0970
308 000,00

 
ROZDZIAŁ 75497 - Gospodarstwo Pomocnicze  

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
2380
0
 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2009
Data modyfikacji : 17.05.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry