Ciężary publiczne

Wykonanie dochodów budżetu państwa - za okres 01.01.2007r. - 31.03.2007r.

 
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
ROZDZIAŁ 75404 - Komenda Wojewódzka Policji

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580
31 132,20
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0590
170 310,20
Wpływy z różnych opłat
0690
59 698,16
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów
o podobnym charakterze
0750
550 315,36
Wpływy z usług
0830
485 376,45
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
95 162,63
Pozostałe odsetki
0920
27 226,52
Pozostałe odsetki 0960 400,00
Wpływy z różnych dochodów
0970
178 775,44
Wpłaty do budżetu, nadwyżki dochodów własnych 2400 885,55

 
ROZDZIAŁ 75405 - Komendy Powiatowe Policji

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf
Wykonanie 
Wpływy z różnych opłat
0690
446 617,64
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów
o podobnym charakterze
0750
76 639,98
Wpływy z usług
0830
5 229,43
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
7 714,23
Pozostałe odsetki
0920
418,89
Wpływy z różnych dochodów
0970
288 173,66

 
ROZDZIAŁ 75497 - Gospodarstwo Pomocnicze  

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
2380
36 693,24
 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2009
Data modyfikacji : 08.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry