Ciężary publiczne

Wykonanie dochodów budżetu państwa - za okres 01.01.2008r. - 31.03.2008r.

 
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
ROZDZIAŁ 75404 - Komenda Wojewódzka Policji

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580
13 003,90
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0590
153 973,80
Wpływy z różnych opłat
0690
157 609,09
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów
o podobnym charakterze
0750
497 068,03
Wpływy z usług
0830
574 790,04
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
59 057,41
Pozostałe odsetki
0920
11 492,15
Pozostałe odsetki 0960 0,00
Wpływy z różnych dochodów
0970
578 718,79
Wpłaty do budżetu, nadwyżki dochodów własnych 2400 18 173,21

 
ROZDZIAŁ 75405 - Komendy Powiatowe Policji

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf
Wykonanie 
Wpływy z różnych opłat
0690
521 229,73
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów
o podobnym charakterze
0750
85 584,81
Wpływy z usług
0830
1 102,81
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
2 751,78
Pozostałe odsetki
0920
725,53
Wpływy z różnych dochodów
0970
267 017,53

 
ROZDZIAŁ 75497 - Gospodarstwo Pomocnicze  

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
2380
89 657,90
 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2009
Data modyfikacji : 08.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry