Plan finansowy dochodów budżetowych 2009 r. - Ciężary publiczne - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Plan finansowy dochodów budżetowych 2009 r.

 
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
ROZDZIAŁ 75404 - Komenda Wojewódzka Policji

 

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580
9 000
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0590
135 000
Wpływy z różnych opłat
0690
110 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
535 000
Wpływy z usług
0830
452 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
78 000
Pozostałe odsetki
0920
23 000
Pozostałe odsetki 0960 0
Wpływy z różnych dochodów
0970
330 000
Wpłaty do budżetu, nadwyżki dochodów własnych 2400  
 
ROZDZIAŁ 75405 - Komendy Powiatowe Policji

 

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf
Wykonanie 
Wpływy z różnych opłat
0690
474 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
80 000
Wpływy z usług
0830
2 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
6 000
Pozostałe odsetki
0920
 
Wpływy z różnych dochodów
0970
308 000
 
ROZDZIAŁ 75497 - Gospodarstwo Pomocnicze  

 

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
2380
42 000

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2010
Data modyfikacji : 21.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry