Plan finansowy dochodów budżetowych 2010 r. - Ciężary publiczne - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Plan finansowy dochodów budżetowych 2010 r.

 
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
ROZDZIAŁ 75404 - Komenda Wojewódzka Policji

 

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580
13 000
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0590
141 000
Wpływy z różnych opłat
0690
113 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
510 000
Wpływy z usług
0830
519 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
81 000
Pozostałe odsetki
0920
4 000
Pozostałe odsetki 0960  
Wpływy z różnych dochodów
0970
1 037 000
Wpłaty do budżetu, nadwyżki dochodów własnych 2400  
 
ROZDZIAŁ 75405 - Komendy Powiatowe Policji

 

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf
Wykonanie 
Wpływy z różnych opłat
0690
550 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze
0750
85 000
Wpływy z usług
0830
0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
2 000
Pozostałe odsetki
0920
362 000
Wpływy z różnych dochodów
0970
 
 
ROZDZIAŁ 75497 - Gospodarstwo Pomocnicze  

 

 
Wyszczególnienie
 
Paragraf 
Wykonanie 
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
2380
10 000

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2010
Data modyfikacji : 19.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Paszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry