Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Adres ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza KWP w Poznaniu

URL:  http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0296bbftro

Metryczka

Data publikacji 30.05.2008
Data modyfikacji 13.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Król
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król
do góry