Poniedziałek, 25 maja 2015, data aktualizacji serwisu: 22.05.2015
BIP - KWP w Poznaniu
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja Serwisu
bip.gov.pl
Serwis odwiedziło:
7.034.706 osób

Ewidencje i rejestry

Data publikacji : 04.10.2012

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach (stan na dzień 17.10.2012 r.)

Udostępnienie danych zawartych w ewidencjach i rejestrach odbywa się zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 
 
Komisariat Wodny Policji w Poznaniu
Dziennik korespondencyjny
Dziennik podawczy
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów Komendanta Komisariatu Wodnego Policji
Dziennik przepisów MSWiA
Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
Dziennik użycia psa służbowego Policji "Aikido" 14350
Dziennik użycia psa służbowego Policji "Pasek" 12834
Dziennik użycia psa służbowego Policji "Rewol" 13081
Książka dyslokacji
Książka dyspozytora
Książka dyspozytora - łodzie
Książka odpraw
Książka pobierania stacji
Książka użyć ALCO SENSOR IV nr seryjny: 055842
Książka użyć ALCO SENSOR IV nr seryjny: 068376
Książka użyć ALCO SENSOR IV nr seryjny: 068436
Książka doręczeń
Książka przebiegu służby
Notatniki służbowe policjantów
Rejestr interwencji Policji
Rejestr korespondencji wychodzącej
Statystyka - druki STP-11 uratowani
Zeszyt zdawania druków RMW 5/1
 
Laboratorium Kryminalistyczne
Dziennik korespondencyjny
Dziennik przepisów
Dziennik korespondencyjny Pracownia badania krwi na alkohol
Ewidencja faksów
Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych
Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
Książka ewidencji kluczy
Książka ewidencji pieczęci i stempli
Książka ewidencji sprzętu
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
Książka ewidencji materiału - Daktyloskopia
Książka ewidencji materiału - Mechanoskopia
Książka ewidencji materiału - Fotografia
Książka ewidencji materiału - Prekursorzy
Książka ewidencji materiału (II) Pracownia Techniki Wizualnej
Książka ewidencji materiału (III) Pracownia Biologiczna
Książka ewidencji sprzętu - materiału Fonoskopia
Książka ewidencji sprzętu - Daktyloskopia
Książka ewidencji sprzętu -
Pracowania Technik Audiowizualnych i Fotografii
Książka ewidencji sprzętu (tom I)
Książka ewidencji sprzętu (tom II)
Książka ewidencji sprzętu materiału
Książka ewidencji sprzętu Pracownia Chemii
Książka kontroli
Książka wydania broni z pododdziału
Książki doręczeń
Książki ewidencji materiałów "DAKTYLOSKOPIA"
Książki ewidencji sprzętu
Książki ewidencji sprzętu, materiału Pracownia Biologiczna
Rejestr - Traseologia
Rejestr delegacji
Rejestr dowodów rzeczowych
Rejestr dowodów rzeczowych - wypadki drogowe
Rejestr dowodów rzeczowych i ekspertyz
Rejestr dowodów rzeczowych i ekspertyz - badania samochodów
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr korespondencji wychodzącej - Pracownia badań krwi na alkohol
Rejestr przydzielonych kart zbliżeniowych w KWP
Rejestr spraw i dowodów rzeczowych (HA-)
Rejestr spraw i dowodów rzeczowych (HE-)
Rejestr spraw i dowodów rzeczowych Pracownia Biologiczna
Rejestr spraw i dowodów rzeczowych Pracownia Osmologii
Rejestry ekspertyz i dowodów rzeczowych Pracownia Chemii
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
Zeszyt odpraw służbowych
 
Oddział Prewencji Policji
Dziennik korespondencji sekretariatu / pionu
Rejestr ewidencji książek...dzienników dla dokumentacji jawnej
Rejestr korespondencji wychodzącej
Książka doręczeń
Rejestr korespondencji wpływającej
Dziennik przepisów MSW
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
Dziennik przepisów Dowódcy OPP
Ewidencja pieczęci i ich odcisk
Dziennik podawczy do korespondencji niejawnej
Ewidencja wyjść
Książka pobytu w jednostce poza godzinami służby
Książka telegramów przychodzących
Książka telegramów wychodzących
Książka przebiegu służby Dyspozytora OPP
Książka pojazdów słuzbowych OPP
Książka pojazdów cywilnych wjeżdzających na teren jednostki
Książka przebiegu służby Dyżurnego OPP
Książka przebiegu służby Dowódcy Służby Ochronnej OPP
Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii I
Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii II
Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii III
Książka przebiegu służby Dyżurnego Kompanii IV
Książka odpraw Dowódcy OPP w Poznaniu
Książka odpraw służbowych - Kompania I
Książka odpraw służbowych - Kompania II
Książka odpraw służbowych - Kompania III
Książka odpraw służbowych - Kompania IV
Książka kontrolnego służby OPP w Poznaniu
Książka kontrolnego służby Kompania I OPP w Poznaniu
Książka kontrolnego służby Kompania II OPP w Poznaniu
Książka kontrolnego służby Kompania III OPP w Poznaniu
Książka kontrolnego służby Kompania IV OPP w Poznaniu
Książka poleceń służbowych - Dyżurny OPP w Poznaniu
Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości Alco-Sensor IV - PL/1973/088228/18
Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości Alco-Sensor IV - PL/2076/068126/18
Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości Alco-Sensor IV - PL/1890/068309/18
Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości Alco-Sensor IV - PL/735/047338/06
Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości Alco-Sensor IV - PL/1116/056104/08
Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Alco-Quant 6020-A 122072
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Ałun" 14482
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Wagmir" 13863
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Zaryn" 14229
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Zatarg" 14233
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Zarus" 14231
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Walaj" 13862
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Zasób" 14230
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Wart" 13936
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Tasmin" 13477
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Egid" 15092
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Etun" 15054
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Ebdo" 15095
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Zatar" 14228
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Gab" 15115
Dziennik pracy psa służbowego Policji "Agat" 14333
Książka wydania broni z pododdziału - Dowództwo Kompania I
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton I Kompania I
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton II Kompania I
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton III Kompania I
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton IV Kompania I
Książka wydania broni z pododdziału - Adaptacja Zawodowa Kompania I
Książka wydania broni z pododdziału - Magazyn Uzbrojenia Kompania I
Książka wydania broni z pododdziału - Magazyn Środków Chemicznych Kompania I
Książka wydania broni z pododdziału - Dowództwo Kompania II
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton I Kompania II
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton II Kompania II
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton III Kompania II
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton IV Kompania II
Książka wydania broni z pododdziału - Adaptacja Zawodowa Kompania II
Książka wydania broni z pododdziału - Magazyn Uzbrojenia Kompania II
Książka wydania broni z pododdziału - Magazyn Środków Chemicznych Kompania II
Książka wydania broni z pododdziału - Dowództwo Kompania III
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton I Kompania III
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton II Kompania III
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton III Kompania III
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton IV Kompania III
Książka wydania broni z pododdziału - Adaptacja Zawodowa Kompania III
Książka wydania broni z pododdziału - Magazyn Uzbrojenia Kompania III
Książka wydania broni z pododdziału - Magazyn Środków Chemicznych Kompania III
Książka wydania broni z pododdziału - Dowództwo Kompania IV
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton I Kompania IV
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton II Kompania IV
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton III Kompania IV
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton IV Kompania IV
Książka wydania broni z pododdziału - Adaptacja Zawodowa Kompania Iv
Książka wydania broni z pododdziału - Magazyn Uzbrojenia Kompania IV
Książka wydania broni z pododdziału - Magazyn Środków Chemicznych Kompania IV
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton Wzmocnienia
Książka wydania broni z pododdziału - Magazyn Uzbrojenia Pluton Wzmocnienia
Książka wydania broni z pododdziału - AWGŁ Pluton Wzmocnienia
Książka wydania broni z pododdziału - Pluton Przewodników Psów Służbowych
Książka wydania broni z pododdziału - Magazyn Uzbrojenia Pluton Przewodników Psów Służbowych
Książka wydania broni z pododdziału - Dyżurny OPP
Książka wydania broni z pododdziału - ZTiZ OPP w Poznaniu
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton I Kompania I
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton II Kompania I
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton III Kompania I
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton IV Kompania I
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton I Kompania II
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton II Kompania II
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton III Kompania II
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton IV Kompania II
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton I Kompania III
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton II Kompania III
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton III Kompania III
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton IV Kompania III
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton I Kompania IV
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton II Kompania IV
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton III Kompania IV
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton IV Kompania IV
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton Wzmocnienia
Książka przebiegu przeglądu OT - 1 uzbrojenia - Pluton Przewodników Psów Służbowych
Książka ewidencji kluczy Kompania I
Książka ewidencji kluczy Kompania II
Książka ewidencji kluczy Kompania III
Książka ewidencji kluczy Kompania IV
Książka ewidencji kluczy Pluton Wzmocnienia
Książka ewidencji kluczy OPP w Poznaniu
Książka ewidencji kluczy Wydziały KWP w Poznaniu
Książka ewidencji kluczy Pomieszczenia Techniczne
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia Kompania I
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia Kompania II
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia Kompania III
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia Kompania IV
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia Pluton Wzmocnienia
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia Pluton Przewodników Psów Służbowych
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia Dyżurny OPP
Księga druków ścisłego zarachowania (druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty) Kompania I
Księga druków ścisłego zarachowania (druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty) Kompania II
Księga druków ścisłego zarachowania (druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty) Kompania III
Księga druków ścisłego zarachowania (druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty) Kompania IV
Księga druków ścisłego zarachowania (druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty) Pluton Wzmocnienia
Księga druków ścisłego zarachowania (druki pokwitowań na zatrzymane dokumenty) Pluton Przewodników Psów Służbowych
Rejestr notatników służbowych Kompania I
Rejestr notatników służbowych Kompania II
Rejestr notatników służbowych Kompania III
Rejestr notatników służbowych Kompania IV
Rejestr notatników służbowych Pluton Wzmocnienia
Rejestr notatników służbowych Pluton Przewodników Psów Służbowych
Książka ewidencji środków łączności - Kompania I
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton I Kompania I
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton II Kompania I
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton III Kompania I
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton IV Kompania I
Książka ewidencji środków łączności - Kompania II
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton I Kompania II
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton II Kompania II
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton III Kompania II
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton IV Kompania II
Książka ewidencji środków łączności - Kompania III
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton I Kompania III
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton II Kompania III
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton III Kompania III
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton IV Kompania III
Książka ewidencji środków łączności - Kompania IV
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton I Kompania IV
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton II Kompania IV
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton III Kompania IV
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton IV Kompania IV
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton Wzmocnienia
Książka wydawania i zdawania środków łączności - Pluton Przewodników Psów Służbowych
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton I Kompania I
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton II Kompania I
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton III Kompania I
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton IV Kompania I
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton I Kompania II
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton II Kompania II
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton III Kompania II
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton IV Kompania II
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton I Kompania III
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton II Kompania III
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton III Kompania III
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton IV Kompania III
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton Wzmocnienia
Rejestr wydawania terminali nasobnych - Pluton Przewodników Psów Służbowych
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Adaptacja Zawodowa Kompania I
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton I Kompania I
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton II Kompania I
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton III Kompania I
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton IV Kompania I
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Adaptacja Zawodowa Kompania II
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton I Kompania II
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton II Kompania II
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton III Kompania II
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton IV Kompania II
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Adaptacja Zawodowa Kompania III
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton I Kompania III
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton II Kompania III
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton III Kompania III
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton IV Kompania III
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Adaptacja Zawodowa Kompania IV
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton I Kompania IV
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton II Kompania IV
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton III Kompania IV
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton IV Kompania IV
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton Wzmocnienia
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach - Pluton Przewodników Psów Służbowych
Dziennik Szkolenia - Grupa Dowódcy OPP
Dziennik Szkolenia - Grupa Logistyczna
Dziennik Szkolenia - Grupa Dowódcy Kompanii - Kompania I
Dziennik Szkolenia - Pluton I Kompania I
Dziennik Szkolenia - Pluton II Kompania I
Dziennik Szkolenia - Pluton III Kompania I
Dziennik Szkolenia - Pluton IV Kompania I
Dziennik Szkolenia - Grupa Dowódcy Kompanii - Kompania II
Dziennik Szkolenia - Pluton I Kompania II
Dziennik Szkolenia - Pluton II Kompania II
Dziennik Szkolenia - Pluton III Kompania II
Dziennik Szkolenia - Pluton IV Kompania II
Dziennik Szkolenia - Grupa Dowódcy Kompanii - Kompania III
Dziennik Szkolenia - Pluton I Kompania III
Dziennik Szkolenia - Pluton II Kompania III
Dziennik Szkolenia - Pluton III Kompania III
Dziennik Szkolenia - Pluton IV Kompania III
Dziennik Szkolenia - Grupa Dowódcy Kompanii - Kompania IV
Dziennik Szkolenia - Pluton I Kompania IV
Dziennik Szkolenia - Pluton II Kompania IV
Dziennik Szkolenia - Pluton III Kompania IV
Dziennik Szkolenia - Pluton IV Kompania IV
Dziennik Szkolenia - Pluton Wzmocnienia
Dziennik Szkolenia - Pluton Przewodników Psów Służbowych
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - kwaterunek - Kompania I
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - wyposażenie mundurowe - Kompania I
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia - Kompania I
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - kwaterunek - Kompania II
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - wyposażenie mundurowe - Kompania II
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia - Kompania II
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - kwaterunek - Kompania III
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - wyposażenie mundurowe - Kompania III
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia - Kompania III
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - kwaterunek - Kompania IV
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - wyposażenie mundurowe - Kompania IV
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia - Kompania IV
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - kwaterunek - Pluton Wzmocnienia
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - wyposażenie mundurowe - Pluton Wzmocnienia
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia - Pluton Wzmocnienia
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - kwaterunek - Pluton Przewodników Psów Służbowych
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej - wyposażenie mundurowe - Pluton Przewodników Psów Służbowych
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia - Pluton Przewodników Psów Służbowych
Księga ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych OPP w Poznaniu
Książka pomocnicza ewidencji zużycia MPiS OPP w Poznaniu
Książka pomocnicza stanu magazynowego MPiS OPP w Poznaniu
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt łączności i informatyki OPP w Poznaniu - tom I
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt łączności i informatyki OPP w Poznaniu - tom II
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - MOSSBERG i 7,62 SKS
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - 7,62 KbK AKMS
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - 9mm GLOCK 17 i GLOCK 19
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - 9mm P-99 WALTHER
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg. numerów - P-64 i P-83
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia OPP w Poznaniu - tom I
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia OPP w Poznaniu - tom II
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia OPP w Poznaniu - tom III
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia OPP w Poznaniu - tom IV
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - kwaterunek OPP w Poznaniu
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - żywnościówka OPP w Poznaniu
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - mundurówka OPP w Poznaniu
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - szkoleniówka OPP w Poznaniu
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt sportowy OPP w Poznaniu
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - technika policyjna OPP w Poznaniu
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - technika biurowa OPP w Poznaniu
Księga druków ścisłego zarachowania - bloczki mandatowe OPP w Poznaniu
Księga druków ścisłego zarachowania - notatniki służbowe - tom I OPP w Poznaniu
Księga druków ścisłego zarachowania - notatniki służbowe - tom I OPP w Poznaniu
Księga kasowa OPP w Poznaniu
Księga magazynowa sprzętu kwaterunkowego OPP w Poznaniu
Księga magazynowa sprzętu żywnościowego i tecniki policyjnej OPP w Poznaniu
Księga magazynowa sprzętu mundurowego OPP w Poznaniu
Księga sprzętu magazynu kwaterunkowego OPP w Poznaniu
Księga ewidencji druków ścisłego zarachowania.Pełnomocnik Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka
Dziennik korespondencji
Rejestr korespondencji wpływającej

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Poznaniu
Delegacje
Dziennik podawczy
Dziennik przepisów
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów MSW
Dziennik szkolenia SPAP
Dzienniki korespondencyjne
Dzienniki szkolenia
Dzienniki szkolenia ZMP
Ewidencja nadgodzin
Ewidencja osób upoważnionych do stacji dostępowych
Książka doręczeń
Książka ewidencji sprzętu - materiały
Książka ewidencji sprzętu - materiały sprzęt kwaterunkowy
Książka ewidencji sprzętu - materiały sprzęt narzędzia
Książka ewidencji sprzętu - materiały sprzęt sportowy
Książka ewidencji sprzętu - sprzęt jednorazowy
Książka ewidencji sprzętu - sprzęt mundurowy
Książka ewidencji sprzętu - sprzęt technika polowa
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia 2
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia 3
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
Książka ewidencji w jednostce użytkującej
Książka faksów
Książka kontroli
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
Książka odpraw do służby EURO 2012
Książka wydania sprzętu pirotechnicznego
Książka wyjść
Książki ewidencji sprzętu
Książki przebiegu służby
Książki wydania broni
Książki wydania broni z pododdziału
Rejestr kart zbliżeniowych – wizyta
Rejestry korespondencji wychodzącej
Skorowidz - uzbrojenie
Skorowidze
Wydanie Kart Flota
Zeszyt odpraw
 
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Dziennik korespondencyjny
Ewidencja nadgodzin
Ewidencja pobierania kluczy
Ewidencja urządzeń teleinformatycznych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Książka doręczeń
Książka ewidencji kluczy
Książka faksów
Książka kontaktów
Rejestr ewidencji kart zbliżeniowych
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr obiegu umów
Rejestr zamówień publicznych
Zeszyt narad
 
Sekcja Psychologów
Dziennik korespondencyjny
Dziennik przepisów
Ewidencja osób skierowanych na badania
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Ewidencja wysłanych i przychodzących faksów
Ksiązka ewidencji kluczy
Książka doręczeń
Rejestr kandydatów do służby w Policji
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr udzielonej przez psychologów policyjnych pomocy w czynnościach operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych lub administracyjno - porządkowych
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
Skorowidz do rejestru kandydatów do służby w Policji
Zeszyt nadgodzin
Zeszyt szkoleń
 
Sztab Policji
Dziennik ewidencji telegramów
Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTelP
Dziennik ewidencji szyfrogramów SUŁTelP - poufne
Dziennik korespondencyjny
Dziennik przebiegu służby - EKSD
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów MSW
Dziennik przepisów Naczelnika
Dziennik przepisów
Dziennik przebiegu służby SD - EKSD
Dziennik Stanowiska Komputerowego - ODN
Dziennik telegramów wychodzących - SK
Ewidencja biletu PKP
Ewidencja kart zbliżeniowych
Książka ewidencji kluczy (dyżurka KWP)
Książka ewidencji sprzętu
Ewidencja faksów
Ewidencja faksów - SK
Ewidencja kart zbliżeniowych wydawanych policjantom i pracownikom policji KWP w Poznaniu
Ewidencja kluczy - kuchnia
Ewidencja osób wchodzących do pomieszczenia ODN
Ewidencje osób wchodzących na teren Oddziału Prewencji Policji (BP Taborowa)
Ewidencja pism niejawnych stacji szyfrów
Ewidencja policjantów i pracowników Policji przebywających w gmachu KWP w Poznaniu po godzinach pracy
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Książka ewidencji sprzętów w użytkowaniu
Książka doręczeń
Książka doręczeń szyfrogramów
Książka dyspozytora - rejestr ewidencji pojazdów wjeżdzających na teren KWP w Poznaniu (dyspozytor KWP)
Książka dyspozytora (BP ul. Podolańska)
Książka przebiegu służby - SLP
Książka przebiegu służby (BP Taborowa)
Książka stanu uzbrojenia
Książka nr 1 ewidencji sprzętów w użytkowaniu
Książka nr 2 ewidencji sprzętów w użytkowaniu
Książka przebiegu służby (Taborowa)
Książka przebiegu służby (dyspozytor KWP)
Książka przebiegu służby (dyżurka KWP)
Książka przebiegu służby (BP - ulica Podolańska)
Książka wydania broni spod oddziału Zespół Ochronny
Książka wydania karty na A2
Książki wydania broni szt 8
Książki wydania broni - depozyt
Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych "interesant KWP w Poznaniu" (dyżurka KWP)
Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych "wizyta KWP w Poznaniu" (dyżurka KWP)
Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych "wizyta - WOIN" "wizyta - sztab" KWP w Poznaniu
Rejestr korespondencji wpływającej (dyżurka KWP)
Rejestr lotów śmigłowca
Rejestr osób przebywających w strefie bezpieczeństwa na stanowisku Kierowania
Rejestr osób upoważnionych do występowania w imieniu podmiotu uprawnionego
Rejestr wpływu informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
Rejestr wydawania kluczy do sali konferencyjnej
Zeszyt kontroli parkingu przy ulicy Mansfelda
 
 
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
Dziennik korespondencyjny sekretariatu
Dziennik podawczy skorowidz dla przekazania korespondencji niejawenej między kancelarią tajną a Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Poznaniu
Dzienniki przepisów
Ewidencja czasu pracy funcjonariuszy WDŚ KWP w Poznaniu
Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
Ewidencja delegacji służbowych
Ewidencja druków STP Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu
Ewidencja faksów wychodzących i przychodzących
Ewidencja mienia powierzonego
Ewidencja obecności
Ewidencja wejść i wyjść z p. 152
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Książka rejestr śledztw i dochodzeń
Ksiązka wydarzeń
Książka doprowadzeń osób
Książka doręczeń
Książka ewidencji kluczy
Książka ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
Książka ewidencji sprzętu - materiału
Książka kontroli osób zatrzymanych
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
Książka odpraw
Książka służby konwojowej
Książki wydania broni z pododdziału
Księga dowodów rzeczowych / przedmiotów
Księgi dowodów rzeczowych
Księga dowodów rzeczowych wojewódzkiego magazynu dowodów rzeczowych w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych przy Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Poznaniu
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu
Rejestr podejrzanych
Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr korespondencji wychodzącej
Rejestr manualnych zbiorów danych osobowych
Rejestry śledztw i dochodzeń
Rejestr wymiany systemów operacyjnych, oprogramowania aplikacyjnego i podzespołów oraz urządzeń stanowisk systemu
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
Skorowidz imienny osób podejrzanych
Skorowidz pokrzywdzonych i zawiadamiających
Zeszyt delegacji
Zeszyt ewidencji magazynu dowodów rzeczowych p.005
Zeszyt ewidencji magazynu przedmiotów p. 001
Zeszyt ewidencji przedmiotów zabezpieczonych w toku postępowania p. 008
Zeszyt ewidencji wejść do magazynu p. 003
 
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Dziennik czynności administracyjnych
Dziennik ewidencji wykonanych kopii
Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
Dziennik podawczy - kancelaria tajna
Dziennik przepisów KGP, MSWiA
Dziennik przepisów Naczelnika Wydziału
Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewózkiego Policji w Poznaniu
Dziennik stanowiska komputerowego
Dziennik zdarzeń administratora aplikacji
Dzienniki korespondencyjne
Dzienniki korespondencyjne (kontrolka)
Dzienniki podawcze
Ewidencja akt zagubionych
Ewidencja badań profilaktycznych
Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych - Archiwum
Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych - Piła
Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych wydziału
Ewidencja faksów
Ewidencja pieczęci będących na stanie kancelarii tajnej
Ewidencja wejść do strefy bezpieczeństwa
Ewidencja wejść i wyjść z kancelarii tajnej
Ewidencja wyjść
Ewidencja wykaz sprawdzeń PKR-1 systemu "Delta"
Ewidencja wykonanych sprawdzeń PKR-1 z wykorzystaniem systemu PSSO
Ewidencja zdawania i pobierania broni służbowej
Kontrolka
Kontrolny dziennik korespondencyjny
Książka doręczeń
Książka ewidencji sprzętu
Książka ewidencji sprzętu - materiału
Książka wejść i wyjść
Książki ewidencji kluczy
Książki wyjść
Książki wyjść - Piła
Księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta
Lista obecności
Rejestr akt brakowanych kat. B
Rejestr akt brakowanych kat. BC
Rejestr ankiet bezpieczeństwa osobowego
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (WKT 111)
Rejestr korespondencji wpływającej - sprawdzenia do ABW
Rejestr odmów
Rejestr postępowań kontrolnych
Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niejawnej kat. "B" i "BE"
Rejestr spisów akt przekazanych do archiwum / składnicy akt Policji
Rejestr spisów akt przekazanych kat. A i B
Rejestr spisu akt przekazanych do Archiwum Policji
Rejestr sprawdzeń do biura ewidencji i archiwum ABW w Warszawie
Rejestr udostępnień akt z Archiwum Policji
Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających
Rejestr wejść i wyjść w strefę ochronną II
Rejestr wydania kluczy do stanowiska ODN
Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
Rejestr zaświadczeń o przedłużenie terminu ważnośći poświadczeń
Rejestr zaświadczeń przeszkolenia OIN
Rejestry akt postępowań sprawdzających
Rejestry korespondencji wpływającej
Rejestry korespondencji wychodzącej
Rejestry niejawnej korespondencji wpływającej
Skorowidze alfabetyczne
Zeszyt administratora
Zeszyt czynności administracyjnych
Zeszyt delegacji służbowych
Zeszyt wejść w strefę bezpieczeństwa
Zeszyty odpraw
 
Wydział dw. z Korupcją
Delegacje
Dziennik podawczy KCIK
Dziennik przepisów
Dzienniki ewidencji telegramów
Dzienniki korespondencyjne
Dzienniki stanowiska komputerowego - pomieszczenie 403
Ewidencja korespondencji e-mailowej
Ewidencja książek (z biblioteki)
Ewidencja zmian w sprzęcie i oprogramowaniu komputera "DELTA"
Książka doręczeń
Książka ewidencji kluczy
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
Książka wyjść
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr korespondencji wychodzącej
Rejestr PKR
Skorowidz
Zeszyt osób wchodzących do strefy - p. 221-224
Zeszyt osób wchodzących do strefy - p. 251
Zeszyt pobierania kart parkowania
Zeszyt pobierania karty FLOTA do pojazdów służbowych


Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Dziennik przepisów
Dzienniki korespondencyjne
Ewidencja faksów
Ewidencja osób wchodzących i wychodzących z kancelarii tajnej
Ewidencja osób wchodzących i wychodzących z p. 246
Ewidencja plomb pomieszczeń
Ewidencja plomb pomieszczeń - p. 246
Ewidencja postępowań szkodowych
Ewidencja służby / pracy w godzinach nadliczbowych
Ewidencja wyjazdów służbowych
Ewidencja wyjść
Ewidencja wyjść służbowych
Ewidencja wypożyczenia oprogramowania EnCase
Książka doręczeń
Książka ewidencji kluczy
Książka ewidencji sprzętu - materiału
Książka kontroli osób zatrzymanych
Książka służby konwojowej
Książka wydarzeń
Książka wyjść
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr śledztw i dochodzeń
Skorowidz
Wykaz jednostek broni będących na stanie pododdziału
Zatrzymanie osób potwierdzenie rejestracji


Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

Dziennik korespondencyjny
Dziennik przepisów
Dzienniki stanowiska komputerowego ODN nr 1
Dzienniki stanowiska komputerowego ODN nr 2
Rejestr wejść i wyjść do strefy ODN 1
Rejestr wejść i wyjść do strefy ODN 2
Ewidecja wejść do punktu kancelaryjnego
Ewidencja sprawdzeń i rejestracji operacyjnych (DELTA)
Zeszyt czynności administracyjnych DELTA
Rejestr korespondencji przychodzącej
Ewidencja faxów
Ksiega dowodów rzeczowych
Książka ewidencji sprzętu - materiały w jednostce użytkującej
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
Książka ewidencji kluczy
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Książka doręczeń
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka służby konwojowej
Rejestr śledztw i dochodzeń
Ksiązka wydarzeń
Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
Ksiązka odpraw
Książka wyadania broni
Ewidencja pieczęci będących na stanie puntu kancelaryjnego
Ewidencja pieczęci będących na stanie Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu


Wydział Finansów
Dziennik ewidencyjny wydawanych kluczy
Dziennik podawczy - rozkazy personalne
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów MSW
Dziennik przepisów Naczelnika
Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
Dzienniki korespondencyjne
Dzienniki przepisów
Ewidencja faksów
Ewidencja pracowników po godzinach
Ewidencja służbowych wyjść
Ewidencja wyjazdów służbowych
Książki doręczeń
Księgi druków ścisłego zarachowania
Rejestry korespondencji wpływającej
Rejestr wniosków o zapomogi ZFŚS

Wydział Inwestycji i Zaopatrzenia
Delegacje
Dziennik przepisów KGP, MSWiA
Dziennik przepisów KWP
Dziennik przepisów Naczelnika
Dzienniki korespondencyjne
Dzienniki przepisów
Ewidencja policjantów/pracowników skierowanych na badania
Ewidencja pracowników pozostających w godzinach ponadnormowych
Ewidencja wyjazdów służbowych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
INDEKS książek mundurowych
INDEKS wyposażenie specjalne
Karta przekazania ODPADU "NUMERY"
Książka doręczeń
Książka ewidencja sprzętu - mundurowa
Książka ewidencji artykułów spożywczych, posiłki profilaktyczne
Książka ewidencji materiału w jednostce użytkującej (stolarnia)
Książka ewidencji materiału w jednostce użytkującej (tapicernia)
Książka ewidencji sprzętu - lecznictwo
Książka ewidencji sprzętu - materiałów
Książka ewidencji sprzętu - materiału
Książka ewidencji sprzętu - stołówka "SPRZĘT KUCHENNY"
Książka ewidencji sprzętu - stołówka "SPRZĘT KWATERUNKOWY"
Książka ewidencji sprzętu - stołówka "URZĄDZENIA I MASZYNY GASTRONOMICZNE"
Książka ewidencji sprzętu KKP/KPP sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 1
Książka ewidencji sprzętu KKP/KPP sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 2
Książka ewidencji sprzętu KKP/KPP sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 3
Książka ewidencji sprzętu KKP/KPP sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 4
Książka ewidencji sprzętu KKP/KPP sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 5
Książka ewidencji sprzętu KKP/KPP sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 6
Książka ewidencji sprzętu KKP/KPP sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 7
Książka ewidencji sprzętu KKP/KPP sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 8
Książka ewidencji sprzętu KKP/KPP sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 9
Książka ewidencji sprzętu KWP Poznań sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 1
Książka ewidencji sprzętu KWP Poznań sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 2
Książka ewidencji sprzętu KWP Poznań sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 3
Książka ewidencji sprzętu KWP Poznań sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 4
Książka ewidencji sprzętu KWP Poznań sprzęt stołówkowo-kuchenny nr 5
Książka ewidencji sprzętu łączności
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - narzędzia KMP/KPP
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sportowy KMP/KPP
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt warsztatowy KWP/KGP/OSP
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - sprzęt warsztatowy KWP/OSP
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu kulturalno-oświatowym KWP, KGP, OPP, OSP
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu nr 2
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu nr 4
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu nr 5
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu nr 6
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu nr 7
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu nr 8
Książka kontowa opału
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu sportowym KWP, OPP, OSP
Książka mundurowa 1
Książka mundurowa 2
Książka mundurowa 3
Książka mundurowa 4
Książka mundurowa 5
Książka mundurowa 6
Książka sprzętu stołówkowo - kuchenny 1
Książka sprzętu stołówkowo - kuchenny 2
Książka sprzętu stołówkowo - kuchenny 3
Książka sprzętu stołówkowo - kuchenny 4
Książka sprzętu stołówkowo - kuchenny 5
Książka wyposażenia medycznego nr 3
Książki ewidencja sprzętu

Książki ewidencji sprzętu - materiału do przepadku
Książki ewidencji sprzętu - materiału w depozycie
Książki ewidencji sprzętu - sponsor
Książki ewidencji sprzętu (KWP)
Książki ewidencji sprzętu I
Książki ewidencji sprzętu II
Książki ewidencji sprzętu nr 9
Książki wydawania napojów
Książki wyposażenia specjalnego
Księga magazynowa nr 11 sprzętu wyposażenia specjalnego
Księga magazynowa nr 6 sprzętu stołówkowo - kuchennego
Księga magazynowania - sortów mund.
Księga magazynowania nr 12 sprzęt wyposażenia specjalnego
Księga magazynowania nr 6 sprzętu mundurowego
Księga magazynowania nr 7 sprzętu mundurowego
Księga magazynowania sprzętu mundurowego
Leki dla osób zatrzymanych
Noty
Protokoły narad
Przychody / Rozchody
Przychody / Rozchody
Przychody 2010 r.
Rejestr asygnat przychodowo - rozchodowych art. biurowe, p. ksero
Rejestr asygnat przychodowych i rozchodowych druków i formularzy resortowych
Rejestr asygnat przychodzących
Rejestr asygnat przychodzących pieczęci i stempli
Rejestr asygnat rozchodzących
Rejestr CPV
Rejestr decyzji administracyjnych
Rejestr do ewidencji pozostałych środków trwałych
Rejestr kart materiałowych "MATERIAŁY KONSERWACYJNE"
Rejestr kart materiałowych (materiały kancelaryjno-biurowe)
Rejestr kart materiałowych druki, formularze resortowe
Rejestr kart pracowników Policji
Rejestr kart wyposażenia psa służbowego
Rejestr korespondencji przychodzącej
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr korespondencji wpływającej "FAKTURY"
Rejestr osób korzystających z dokumentów zawierających dane osobowe
Rejestr osób korzystających z dokumentów zawierających dane osobowe - pokój 11
Rejestr osób korzystających z dokumentów zawierających dane osobowe - pokój 12
Rejestr oświadczeń mieszkaniowych
Rejestr projektów umów
Rejestr wniosków "DAROWIZNY"
Rejestr wniosków na przydział lokalu funkcjonariuszom Policji KWP Poznań i CBŚ
Rejestr zamówień 2008
Rejestry kart mundurowych
Rejestry zamówień
Sprzęt gospodarczy (1)
Sprzęt gospodarczy (2)
Sprzęt kulturalno-oświatowy KMP/KPP woj. wielkopolskiego
Sprzęt kwaterunkowy KMP/KPP
Sprzęt kwaterunkowy KWP/KGP/OPP/OSP (1)
Sprzęt kwaterunkowy KWP/KGP/OPP/OSP (2)
Sprzęt kwaterunkowy KWP/KGP/OPP/OSP (3)
Sprzęt kwaterunkowy KWP/KGP/OPP/OSP (4)
Sprzęt kwaterunkowy KWP/KGP/OPP/OSP (5)
Sprzęt kwaterunkowy KWP/KGP/OPP/OSP (6)
Sprzęt przeciwpożarowy
Sprzęt sportowy KMP/KPP
Sprzęt warsztatowy KMP/KPP woj. wielkopolskiego
Umowy
Upoważnienia bilety
Wydatki pozabudżetowe
Wykaz lokali mieszkaniowych będących w trwałym zarządzie Policji
Wykaz mieszkań służbowych
Zaliczki stałe, doraźne
Zeszyt BHP
Zeszyt doręczeń
Zeszyt kontroli materiałów biurowych i druków
Zlecenia stolarnia
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego I/2007
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego II/2007
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - broń
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - broń, sprzęt optyczny
Książka ewidencji amunicji wg partii
Dziennik pracy psa służbowego
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia  - Magazyn Uzbrojenia - Oddział w Pile
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów: 7,62 mm pistolet wz.33 TT,7,62 mm karabinek SKS
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów: 9mm pistolet maszynowy PM-84P Glauberyt, 9mm pistolet maszynowy PM-UZI, 9mm pistolet maszynowy MP-5-A3, karabinek wyborowy TRG, karabin SAKO TRG-22, karabin 308 SAKO TRG-21M, 9mm pistolet maszynowy PM-98 z uchytem do latarki, 9mm pistolet maszynowy PM-98 z uchytemrozkładanym, 9mm pistolet maszynowy UMP, 5,56mm karabinek szturmowy G-36 z celownikiem
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - 9mm pistolet Glock 26
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - 9mm pistolet P-64
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - 7,62mm kbk AKMS
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów : 26mm pistolet sygnałowy wz.78
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów: 9mm pistolet maszynowy PM-98 z uchwytem do latarki, 9mm pistolet maszynowy PM-98
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - sprzęt optyczny
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów: 6,35mm pistolet nietypowy, 7,65mm pistolet nietypowy, 4,5mm pistolet pneumatyczny, rewolwery, broń nietypowa
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - 9mm pistolet P-83
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów: 9mm pistolet Glock 17, Glock 19, Glock 26, Glock 17 z oświetl. takt., paraliztory elektryczne, kartridże, tłumik dźwięku, 9mm pistolet USP Expert, 9mm pistolet H&K ELITE
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - RWGŁ3, wyrzutnik pirotech.
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - różne I, różne II
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - przekroje
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów: 9mm pistolet maszynowy PM-63
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - strzelby 12/76
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - 9mm pistolet P-99
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - 9mm pistolet Glock 19
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów - PM wz. 43
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - broń I
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - wyposażenie specjalne II, II A
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - futerały III/IIIa
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - amunicja IVszt.
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - amunicja część 2 IVA
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - różne V
Książka zleceń naprawy broni
Książka magazynowa sprzętu - amunicja
Książka środków trwałych - maszyny
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - narzędzia
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - części do PM-84P, PM-98 Glauberyt
Księga magazynowa sprzętu - części do Glock 17-19, CZ-85, Beretta
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - części do pistoletu wz. P-64
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - części do Mossberg
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia Wydział Zaopatrzenia KWP w Poznaniu - Okręgowy Warsztat Rusznikarski
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - części do pistoletu wz. P-83
Książka ewidencji uzbrojenia magazynu podręcznego - części do pistoletu TT-33, 26mm pistolet sygn. wz. 44
Książka magazynowa sprzętu - części do karabinków: 7,62mm KBK-AK wz. 47 z kolbą metalową, 7,62mm KBK-AK wz. 47 z kolbą drewnianą, 7,62mm KBK-AK GN wz. 60/72
Księga magazynowa sprzętu - części do PM wz.63
Księga magazynowa sprzętu - części do RKM-DP-DPM, wz.28, RKM-D
Księga magazynowa sprzętu - części do 7,62mm PM-41, wyrzutnia WŁ-1
Księga magazynowa sprzętu - części do PM-43
 
 
Wydział Kadr i Szkolenia
CRDK
Ewidencja rozkazów pesonalnych Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Poznaniu
Ewidencja rozkazów i zarządzeń organizacyjnych Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
Ewidencja jednostek i komórek organizacyjnych województwa wielkopolskiego
Książka doręczeń
Rejestr decyzji i postanowień Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
Rejestr orzeczeń Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej z i do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu
Rejestr legitymacji pracowników cywilnych
Rejestr zaświadczeń
Rejestr postępowań dyscyplinarnych
System KADRA
System wydawania legitymacji policyjnych

Wydział Komunikacji Społecznej
Centralny Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw wydanych przez WKWP w Poznaniu
Centralny Rejestr Upoważnień do czynności nadzorczych
Rejestr ewidencji książek, dzienników … dla dokumentacji jawnej
Dziennik korespondencji sekretariatu Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
Rejestr korespondencji wpływającej Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
Ewidencja faksów Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
Ewidencja czasu służby/pracy w godzinach nadliczbowych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Książka doręczeń
Książka odpraw Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
Książka doręczeń do Kancelarii  WKWP w Poznaniu
Książka pobieranych kluczy w sekretariacie Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
Książka ewidencji kluczy do Sali Tradycji KWP w Poznaniu
Księga inwentarzowa Sali Tradycji KWP w Poznaniu
Ewidencja wyjazdów służbowych policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
Ewidencja wyjazdów służbowych poza granice kraju policjantów i pracowników KWP w Poznaniu
Dziennik podawczy dla dokumentacji niejawnej Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
Dziennik korespondencji Pełnomocnika WKWP do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu
Rejestr korespondencji wpływającej do Pełnomocnika WKWP do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu
Dziennik korespondencji  Zespołu ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych KWP w Poznaniu
Rejestr korespondencji wpływającej Zespołu ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych KWP w Poznaniu
Dziennik korespondencji dla Jednoosobowego stanowiska do spraw  Audytu Wewnętrznego KWP w Poznaniu
Rejestr korespondencji wpływającej dla Jednoosobowego stanowiska do spraw  Audytu Wewnętrznego KWP w Poznaniu
Książka kontroli korzystania z pomieszczeń sali konferencyjnej KWP w Poznaniu
Księga inwentarzowa księgozbioru bibliotecznego
Rejestr decyzji administracyjnych odmownych i umorzeń postępowań
Rejestr ewidencji dowodów finansowych dla KWP/KMP/KPP
Dziennik przepisów Komendanta Głównego Policji
Dziennik przepisów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
Skorowidz do dziennika przepisów WKWP
Dziennik przepisów innych resortów
Dziennik rozkazów nagrodowych WKWP
Rejestr korespondencji wpływającej do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu  
Rejestr korespondencji wpływającej do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
Rejestr korespondencji wpływającej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Rejestr korespondencji wpływającej do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu
Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
Księga ewidencji sprzętu kwaterunkowego
Wykaz wyjazdów komendantów miejskich i powiatowych poza teren jednostki
Ewidencja wydawanych upominków i gadżetów reklamowych przez WKWP
Ewidencja zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
Książka ewidencji wynajmowania salki szkoleniowej KWP w Poznaniu
Listy obecności policjantów i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej w Poznaniu
Ewidencja wysłanych listów „D”
Rejestr przekazywanej korespondencji w Zespole ds. Funduszy Pomocowych
Ewidencje prowadzone w sekretariatach i kancelarii  Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i jego Zastępców

 


Wydział Kontroli

Książka kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
Centralny rejestr upoważnień do kontroli i audytu (CRUKA);
Rejestr korespondencji wpływającej;
Dziennik korespondencyjny;
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego;
Ewidencja faxów;
Książka doręczeń;
Wykaz przesyłek nadanych;
Wykaz przesyłek poleconych;
Wykaz przesyłek wydanych;
Pocztowa książka nadawcza;
Dziennik przepisów Komendanta Głównego Policji;
Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej sprzęt: informatyka i łączność;
Książka sprzętu kwaterunkowego, techniki policyjnej, biurowej, kulturalno-oświatowego;
Rejestr wydanych skierowań na badania z zakresu medycyny pracy;
Książka ewidencji kluczy;
Ewidencja czasu służby / pracy;
Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych;
Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych;
Rejestr skarg („0510”);
Rejestr wniosków, listów i anonimów („0511”);
Ewidencja skarg, wniosków, listów i anonimów przekazanych („052”);
Rejestr przyjęć interesantów przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
Rejestr zgłoszeń Telefonu Zaufania;
Zeszyt odpraw służbowych;

 
Wydział Konwojowy
Dziennik korespondencyjny
Skorowidz do dziennika korespondecyjnego
Książka doręczeń
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Zeszyt narad
Rejestr wydanych delegacji
Ewidencja faksów
Rejestr korespondencji wpływającej
Dziennik przepisów KGP i MSW
Dziennik przepisów WKWP w Poznaniu
Ewidencja pieczęci i referentek
Dziennik podawczy korespondencji niejawnej
Ewidencja pobierania kluczy
Książka służby konwojowej
Książka służby konwojowej - przedmioty wartościowe
Książka doprowadzeń osób
Książka odpraw i przebiegu służby
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
Ewidencja pracowników i policjantów skierowanych na badania
Rejestr użycia alkotestu
Rejestr wydawania notatników
Rejestr wydawania kart zbliżeniowych
Rejestr nawigacji
Rejestr wydawanych radiostacji nasobnych
Książka ewidencji środków trwałych - kwaterunek, informatyka i łączność
 
Analogiczne ewidencje i rejestry znajdują się także w oddziałach zamiejscowych.
 
 
Wydział Kryminalny
Dziennik korespondencyjny
Dziennik przepisów
Dziennik stanowiska komputerowego - 3
Dzienniki stanowiska ODN
Ewidencja czasu służby
Ewidencja faksów
Ewidencja kart postojowych
Ewidencja kluczy do pomieszczeń
Ewidencja kluczy do pomieszczeń strefy II
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Ewidencje wyjść
Ksiązka doręczeń
Książka ewidencji osób zatrzymanych
Książka wydania broni
Książki ewidencji kluczy
Lista obecności
Lista obecności 2012
Rejestr korespondencji wpływającej
Skorowidz
Zeszyt odpraw GRU
 

Wydział Łączności i Informatyki
Asygnaty
Dziennik faktur
Dziennik przebiegu służby
Dziennik przepisów KGP i MSWiA
Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
Dzienniki korespondencyjne - sekretariat
Dziennik stanowiska ODN
Ewidencja pieczątek
Ewidencja faksów
Ewidencja nabycia towarów i usług
Ewidencja nadgodzin policjantów i pracowników cywilnych
Ewidencja nagranych nośników CD/DVD
Ewidencja projektów umów, które są przekazywane do Wydziału Finansów, Sekcji ds. Zamówień Publicznych, Zespołu Radców Prawnych
Ewidencja wejść do strefy bezpieczeństwa
Karta na okaziciela na parkowanie
Książki ewidencji materiału łączności i informatyki
Książki ewidencji sprzętu łącznośći i informatyki
Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
Książka wydawania broni
Książka depozytów
Książka doręczeń
Książka ewidencji kluczy Wydziału
Książka ewidencji kluczy ODN
Książka ewidencji przesyłek pocztowych
Książka wydatków rzeczowych
Książka wyjść
Książka wysyłek
Księgi środków trwałych
Rejestr asygnat
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr korespondencji wychodzącej
Rejestr umów
Rejestr wniosków dot. kart PKI oraz KSD
Rejestr wniosków uprawnień do dostępu do systemów teleinformatycznych
Zeszyt delegacji
Zeszyt narad wydziału
Zeszyt przepustek na samochód słuzbowy

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

Ewidencja wyjazdów służbowych
Rejestr korespondencji wpływającej - sekretariat
Ewidencja koordynacji - II
Ewidencja koordynacji - III
Ewidencja koordynacji - V
Dzienniki korespondencji sekretariatu pionu
Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej - uzbrojenie i technika specjalna
Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej - kwaterunek
Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce użytkującej - łączność i informatyka
Książka ewidencji pieczęci i pojemników
Książka doręczeń WPA
Książka doręczeń do KMP
Ewidencja pobranych kluczy 
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Rejestr wniosków o wydanie licencji detektywa
Rejestr wydanych decyzji detektywa
Rejestr wydanych licencji detektywa
Rejestr wniosków o wydanie licencji ochrony fizycznej I stopnia
Rejestr wniosków o wydanie licencji ochrony fizycznej II stopnia
Rejestr wniosków o wydanie licencji zabezpieczenia technicznego I stopnia
Rejestr wniosków o wydanie licencji zabezpieczenia technicznego II stopnia
Rejestr wydanych licencji i decyzji pracownika ochorny fizycznej I i II stopnia oraz zabezpieczenia technicznego I i II stopnia
Rejestr wydanych legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni
Rejestr wniosków cudzoziemców
Wykaz pobieranych akt
Rejestr uprzednich zgód przewozowych oraz zgód na wywóz broni poza UE
Dziennik podawczy - II
Dziennik podawczy - III
Dziennik podawczy - V
Dziennik podawczy - VI
Dziennik przepisów
Książka wydania broni z pododdziału
Książka stanu uzbrojenia WPA
Ewidencja depozytów broni i amunicji
Rejestr wydanych zaświadczeń na zakup broni
Rejestr wczętych postępowań w sprawie pozwolenia na broń
Rejestr przekazanej do zniszczenia broni krótkiej
Rejestr przekazanej do zniszczenia broni długiej
Rejestr decyzji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Poznaniu w sprawie pozwolenia na broń.
 
 

Wydział Prewencji
Dziennik ewidencyjny sprzętu
Dziennik korespondencyjny - kierownik sekcji
Dziennik przepisów
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów MSW
Dziennik przepisów Naczelnika
Dziennik szkolenia
Dzienniki korespondencyjne
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Książka doręczeń
Książka ewidencji kluczy
Książka ewidencyjna sprzętu
Książka sprzętu materiału
Książka stanu sprzętu uzbrojenia
Książka wydania broni
Nadgodziny
Rejestr delegacji
Rejestry korespondencji wpływającej
Skorowidz
Upoważnienia patrole oficerskie
Zeszyt faksów
Zeszyt odpraw - pisma prewencji
Zeszyt odpraw wydziału
 

Wydział Ruchu Drogowego
Dziennik decyzji administracyjnych
Dziennik korespondencyjny
Dziennik przepisów MSWiA i KGP
Dziennik przepisów Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
Dziennik podawczy
Ewidencja faksów
Ewidencja książek Wydziału Ruchu Drogowego
Ewidencja pracy wideorejestratora / fotorejestratora
Ewidencja wyjazdów służbowych
Ewidencje wyjść w godzinach służbowych
Książka kontroli
Książka kontroli mandatów
Książka nadzoru
Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach
Książki doręczeń
Książki dyspozytora
Księgi druków ścisłego zarachowania
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr korespondencji wychodzącej
Rejestr notatników służbowych podzespół
Rejestr odpraw z policjantami
Rejestr pokwitowań na zatrzymane dokumenty
Rejestr wydanych bloczków mandatów karnych
Rejestr wydawania sprzętu łączności
Rejestr zatrzymanych praw jazdy
Rejestr zdarzeń drogowych
Rejestry badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu
Rejestry pracy przyrządu kontrolno pomiarowego
Rejestry zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
Zeszyt numeracji upoważnień do systemu KSI
Zeszyt zalecenia napraw pojazdów


Wydział Techniki Operacyjnej
Delegacje
Dziennik administratora lokalnego ODN – tajny
Dziennik administratora systemu "MONIUSZKO"
Dziennik ewidencji pobytu w obszarze 2 UMR – 44.
Dziennik podawczy - skorowidz
Dziennik Przepisów
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów MSWiA
Dziennik stanowiska komputerowego CBIN
Dzienniki korespondencyjne
Dzienniki podawcze
Dzienniki stanowisk ODN
Dzienniki stanowiska ODN - tajne
Dzienniki systemu UMR
Ewidencja sprzętu łączności w użytkowaniu
Ewidencja wydawania kluczy do ODN 17
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Ewidencje wyjść
Faksy przychodzące i wychodzące
Karty postojowe
Kontrolka (bilingi)
Książka doręczeń
Książka ewidencji - nośniki pamięci typu PENDRIVE
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (zaopatrzenie)
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (uzbrojenie)
Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
Książka wejść sekcja V
Książka wydania broni (IV sekcja)
Książka wydania broni z pododdziału
Książka wydania broni z pododdziału SEKCJA V
Książki dyspozytora
Książki ewidencji kluczy
Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu
Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu (WTO KWP POZNAŃ)
Książki przebiegu służby
Książki wizyt w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Poznaniu
Książki wydania broni
Rejestr bilingów i ustaleń
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr osób przebywających w pomieszczeniu nr 17
Skorowidz

Wydział Transportu
Delegacje
Dziennik korespondencji sekretariatu
Dzienniki korespondencyjne
Dzienniki podawcze
Dzienniki przepisów
Ewidencja faksów
Ewidencja policjantów i pracowników policji przebywających po godzinach pracy
Ewidencja skierowań na badania
Ewidencja sprzętu ewidencyjnego
Ewidencja wyjść godzinach służbowych
Ewidencje materiałów w użytkowaniu
Ksiązka ewidencji pojazdów
Książka dyspozytora (Golęcin)
Książka ewidencji obrotów MPiS - Sztab
Książka ewidencji pojazdów mechanicznych
Książka ewidencji pojazdów mechanicznych
Książka ewidencji sprzętu
Książka ewidencji sprzętu - kwaterunku
Książka ewidencji sprzętu - łączność informatyka
Książka ewidencji sprzętu - materiału "SPRZĘT KWATERUNKOWY"
Książka ewidencji sprzętu - materiału "SPRZĘT TECHNIKI"
Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce "SPRZĘT KWATERUNKOWY"
Książka ewidencji sprzętu - techniki
Książka ewidencji sprzętu transportowego
Książka ewidencji sprzętu umundurowanie
Książka ewidencji wypadków drogowych Komendy Miejskiej Policji w Poznań
Książka ewidencji wypadków drogowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Książka kluczy
Książka kluczy dyspozytora GOLĘCIN
Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów GARAŻE
Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów TABOROWA
Książka magazynowania MPiS - KMP
Książka magazynowania MPiS - KMP Kalisz
Książka magazynowania MPiS - KMP Konin
Książka przeglądów elektrowciąg linowy hala samochodów ciężarowych 11T/T102322 Q500Kv
Książka przeglądów elektrowciąg linowy hala samochodów ciężarowych BO93M Nr 8122018
Książka przeglądów elektrowciąg łańcuchowy BO92M 133335
Książka przeglądów elektrowciąg łańcuchowy BO92M 8800243
Książka przeglądów elektrowciąg łańcuchowy BO93M 8117896
Książka przeglądów elektrowciąg łańcuchowy hala motocykli M1309314 Nr 7711850 Q500Kv
Książka przeglądów elektrowciąg łańcuchowy Q250Kv 7717324
Książka służby w patrolach
Książka wydania broni
Książka wydarzeń
Książka wyjść GARAŻE
Książki doręczeń
Książki ewidencji kluczy
Książki ewidencji obrotów materiałów pędów i smarów
Książki ewidencji obrotów MPiS - woj. wielkopolskie
Książki ewidencji wypadków drogowych
Księga ewidencji pojazdów mechanicznych
Księga ewidencji sprzętu indywidualnego transportowego
Księga ewidencji sprzętu transportowego
Księga wyjść
Księgi ewidencji indywidualnej sprzętu transp.
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KMP Leszno
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Chodzież
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Czarnków
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Gniezno
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Gostyń
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Grodzisk Wlkp.
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Jarocin
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Kępno
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Koło
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Kościan
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Krotoszyn
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Międzychód
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Nowy Tomyśl
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Oborniki
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Ostrów Wlkp.
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Ostrzeszów
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Piła
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Pleszew
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Rawicz
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Słupca
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Szamotuły
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Śrem
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Środa Wlkp.
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Turek
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Wągrowiec
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Wolsztyn
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Września
Pomocniczka książka ewidencji zużycia MPiS - KPP Złotów
Rejestr badań technicznych pojazdów i innych
Rejestr ewidencji faktur
Rejestr faktur
Rejestr faktur wpływających
Rejestr faktur wpływających cz.II
Rejestr wpływu
Rejestry korespondencji wpływającej
Skorowidz numerów rejestracyjnych
Skorowidz numerów rejestracyjnych pojazdów mechanicznych
 

Wydział Wywiadu Kryminalnego
Dziennik kontroli pamięci typu PENDRIVE
Dziennik korespondencyjny
Dziennik podawczy SMI
Dziennik przepisów
Dziennik przepisów Naczelnika
Dziennik stanowisk komputerowych
Dzienniki kontroli wejść i wyjść ze strefy bezpieczeństwa
Dzienniki korespondencyjne sekretariatu
Dzienniki stanowisk komputerowych
Ewidencja - skierowania na badania
Ewidencja - wnioski o nadanie uprawnień
Ewidencja karty na okaziciela do parkowania pojazdów
Ewidencja pobranych – wypłaconych i rozliczonych zaliczek
Ewidencja upoważnień do KSI
Ewidencja wody
Ewidencja wyjść
Ewidencja zamówień na przydzielenie sprzętu transportu
KARTA osób uprawnionych przebywających w pomieszczeniach ze stanowiskiem SMI
Ksiązka inwentarzowa (książki z biblioteki)
Książka doręczeń
Książka ewidencji kluczy
Książka ewidencji materiałów łączności
Książka ewidencji materiałów zaopatrzenia
Książka ewidencji pieczęci i stempli
Książka ewidencji sprzętu - materiału (sprzęt zaopatrzenia)
Książka kontroli broni
Książka stanu sprzętu uzbrojenia
Książka wydania broni
Rejestr korespondencji wpływającej KCIK
Rejestry korespondencji wpływającej
Wykaz miejsc
Zeszyt absencji (cywile)
Zeszyt delegacji
Zeszyt faksów
Zeszyt kontroli wejść i wyjść ze strefy bezpieczeństwa
Zeszyt odpraw zespołu ds. "SMI"
Zeszyt odpraw zespołu ds. Analizy Kryminalnej
Zeszyt odpraw zespołu Obsługi Informacyjnej
Zeszyt przesyłek
Zeszyt wejść i wyjść pokój 402
Zeszyt zwolnień lekarskich
 
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego
Dziennik korespondencyjny
Rejestr korespondencji wpływającej
 

Zespół Prawny
Delegacje służbowe
Ewidencja decyzji, porozumień, regulaminów
Ewidencja umów
Ewidencja wyjść
Książka doręczeń
Książka stanu sprzętu uzbrojenia
Lista obecności
Rejestry korespondencji wpływającej
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
Data publikacji : 04.10.2012

Data modyfikacji : 05.05.2015
Autor : Dariusz Król
Opublikowane przez : Dariusz Król
KWP w Poznaniu
Statystyka strony: 7572 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC