Kontrole przeprowadzone w 2011 roku

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 w KWP w Poznaniu

 

 

Lp.
Jednostka kontrolująca
Czas trwania czynności kontrolnych
Temat kontroli
Sposób udostępnienia dokumentacji z kontroli

1.

Komendant Główny Policji
7.03.2011 r.
18.03.2011 r.
Prawidłowość planowania, realizacji i dokumentowania zabezpieczeń meczów piłki nożnej przez KWP w Poznaniu i KMP w Poznaniu
Na wniosek

2.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce
12.04.2011 r.
Kontrola podatkowa rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług w zakresie  prawidłowości i rzetelności zawartych z kontrahentami w 2010 r.
Na wniosek

3.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
20.10.2011 r.
Prawidłowość realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informatycznych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu”
Na wniosek

Metryczka

Data publikacji : 27.01.2012
Data modyfikacji : 27.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Korona
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry