Kontrole przeprowadzone w 2010 roku

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2010 w KWP w Poznaniu

 
Lp. Jednostka kontrolująca
Czas trwania czynności kontrolnych
Temat kontroli Sposób udostępnienia dokumentacji z kontroli
1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego 16.03.2010 r. Wzmacnianie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu. Na wniosek
2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
5.05.2010 r.
27.05.2010 r.
Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich) w latach 2008 – 2010 (do 30 kwietnia) Na wniosek
3. Komendant Główny Policji
15.06.2010 r.
17.06.2010 r.
Prawidłowość realizowanych czynności służbowych przez Policję w sprawie zabójstwa właściciela autokomisu dokonanego w dniu 14.06.2010 r. w Wągrowcu Na wniosek
4. Komendant Główny Policji
28.06.2010 r.

12.08.2010 r

Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi pozostającymi w dyspozycji jednostki w tym przydział i opróżnienia lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych. Na wniosek
5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
28.06.2010 r.
1.07.2010 r.
Kontrola Sekcji Lotnictwa Policyjnego KWP w Poznaniu. Na wniosek
6. Prezes Rady Ministrów
12.10.2010 r.
12.10.2010 r.
Wykonanie zadań obronnych. Na wniosek
7. Komendant Główny Policji
18.10.2010 r.

26.11.2010 r

Działalność i efektywność przedsięwzięć nadzorczych, kontrolnych i wykonawczych w zakresie realizacji zadań bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) oraz ochrony przeciwpożarowej w tym bezpieczeństwo policjantów w służbie ruchu drogowego. Na wniosek

Metryczka

Data publikacji : 16.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Korona
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry