Kontrole przeprowadzone w 2008 roku

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2008 w KWP w Poznaniu

Lp.
Jednostka kontrolująca
Czas trwania czynności kontrolnych
Temat kontroli
Sposób udostępnienia dokumentacji z kontroli
1.              
Komenda Główna Policji
31.03.2008 r.
29.04.2008 r.
Organizacja i działalność instytucjonalnej kontroli finasowo-gospodarczej oraz realizacja wniosków z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w 2007 roku.
Na wniosek
2.              
Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Komenda Główna Policji
9.06.2008 r.
10.06.2008 r.
Uzyskanie dla Policji certyfikatu organizacji obsługi PART - 145.
Na wniosek
3.              
Komenda Główna Policji
7.10.2008 r.
10.10.2008 r.
Badanie audytowi realizacji strategii wojewódzkiej i oceny efektywności realizowanych zadań w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Na wniosek
4.              
Wojewoda Wielkopolski
13.11.2008 r.
28.11.2008 r.
Wykonanie zadań obronnych w KWp w Poznaniu i jednostkach podległych.
Na wniosek
5.              
Komenda Główna Policji
17.11.2008 r.
21.11.2008 r.
Realizacja zadań nałożonych na Policję przez ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
Na wniosek

Metryczka

Data publikacji : 23.01.2009
Data modyfikacji : 03.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Korona
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry