Kontrole przeprowadzone w 2006 roku

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2006 w KWP w Poznaniu

Lp.
Jednostka kontrolująca
Czas trwania czynności kontrolnych
Temat kontroli
Sposób udostępnienia dokumentacji z kontroli
1.              
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
31.05.2006 r.
14.06.2006 r.
Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków za 2005 rok.
Na wniosek
2.              
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
26.06.2006 r.
07.07.2006 r.
Efektywność pracy operacyjnej Policji w zwalczaniu przestępczości gospodarczej przez KWP w Poznaniu.
Na wniosek
3.              
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
23.10.2006 r.
27.10.2006 r.
Zgodność z przepisami prawa postępowanie KWP w Poznaniu w świetle zarzutów podniesionych w piśmie przez T. M.
Na wniosek
4.              
Komenda Główna Policji
16.10.2006 r.
10.11.2006 r.
Kontrola problemowa w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych w odczuciu społecznym.
Na wniosek
5.              
Komenda Główna Policji
29.11.2006 r.
Kontrola problemowa gospodarki finansowej w KWP w Poznaniu.
Na wniosek

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2008
Data modyfikacji : 03.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Korona
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry