Ochrona danych osobowych - Petycje - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki  Policji w Poznaniu

 

Kontakt:

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

tel. 47 77 138 18

faks numer  47 77 140 11

 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Adres mailowy: iod.kwp@po.policja.gov.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

KWP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 19.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry