Przyjmowanie i załatwianie spraw - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 161, poz. 1109 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 188/2000 komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.

 

 

 
Wydział Komunikacji Społecznej
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 127 50 (sekretariat wydziału) lub 47 77 127 50
fax. 61 84 140 12 lub 47 77 140 12
email: komunikacja.spoleczna@po.policja.gov.pl
 
 
Wydział Kadr i Szkolenia
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 128 00 (sekretariat wydziału), lub 47 77 128 00
fax. 61 84 140 20 lub 47 77 140 20
 
 
Wydział Finansów
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 127 00 (sekretariat wydziału), lub 47 77 127 00
fax. 61 84 140 23 lub 47 77 140 23
 
 
Wydział Postępowań Administracyjnych
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 152 00 (sekretariat wydziału),lub 47 77 152 00
fax. 61 84 140 76 lub 47 77 140 76
 
 
Wydział Łączności i Informatyki
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 141 00 (sekretariat wydziału), lub 47 77 141 00
fax. 61 84 140 14 lub 47 77 140 14
 
 
Wydział Inwestycji i Zaopatrzenia
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 124 50 (sekretariat wydziału), lub 47 77 124 50
fax. 61 84 140 14 lub 47 77 140 14
 
 
Wydział Transportu
Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
tel. 61 84 149 50 (sekretariat wydziału), lub 47 77 149 50
fax. 61 84 149 25 lub 47 77 149 25
 
Wyżej wymienione wydziały zajmują się obsługą logistyczną jednostek i komórek KWP w Poznaniu w zakresie wynikającym z zadań określonych w Regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszelkie pytania należy kierować do Naczelnika Wydziału, a wszystkie sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłotki, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowań administracyjnych.

Metryczka

Data publikacji 11.04.2011
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Król
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Garstka
do góry