Wielkopolski Program Prewencyjny „Bezpieczna Szkoła” - Realizowane programy - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizowane programy

Wielkopolski Program Prewencyjny „Bezpieczna Szkoła”

Program „Bezpieczna Szkoła” opracowany został w Wydziale Prewencji KWP w Poznaniu. Adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów. Celem programu jest między innymi przedstawienie uczniom zakresu odpowiedzialności za popełniane czyny, wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń, uwrażliwienie uczniów na możliwości pojawianie się zagrożeń w drodze do i ze szkoły. Zapoczątkowany podpisaniem Porozumienia przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Kuratora Oświaty. Bardzo dobrze oceniany przez środowisko nauczycieli. W ramach programu prowadzone są zajęcia i prelekcje z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami, przedstawiające przyczynę powstawania zjawisk patologicznych (przestępczości, demoralizacji, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji), jak również omawiane są aspekty odpowiedzialności prawnej nieletnich 

Metryczka

Data publikacji 07.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Henryk Gabryelczyk
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
do góry