Bezpieczne Życie Seniorów - Realizowane programy - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizowane programy

Bezpieczne Życie Seniorów

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo seniorów, dążąc do wsparcia ich aktywności, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, przy udziale Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz innych kompetentnych podmiotów i instytucji, opracowała i realizuje program Bezpieczne Życie Seniorów. Celem głównym programu jest podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia - na ich własne bezpieczeństwo oraz uświadamianie o konieczności zgłaszania zdarzeń Policji.

Cele pośrednie ukierunkowane są na podniesienie samodzielności, zaradności i umiejętności seniorów w kwestii dbania o własne bezpieczeństwo, życie i mienie, zapoznanie ze skutecznymi metodami zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom m.in. takim jak oszustwa, kradzieże mienia, przemoc domowa.  Podejmowane są działania aktywizujące osoby w podeszłym wieku w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej pozostałym mieszkańcom kamienicy, bloku, ulicy, osiedla.

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Henryk Gabryelczyk
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
do góry