Dwie strony sieci - Realizowane programy - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizowane programy

Dwie strony sieci

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i prawnych opiekunów na terenie województwa wielkopolskiego Wydział Prewencji KWP w Poznaniu przygotował program profilaktyczny pn. Dwie strony sieci. Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów, społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz wyposażenie adresatów w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w sieci Internet.

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Henryk Gabryelczyk
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
do góry