Realizowane programy

Wielkopolski Program Znakowania Zabytków Ruchomych zgromadzonych w obiektach sakralnych

Wielkopolska Policja przygotowała Wielkopolski Program Znakowania Zabytków Ruchomych zgromadzonych w obiektach sakralnych. Jest jednym z istotnych elementów działań prewencyjnych i profilaktycznych mającym na celu ograniczenie zagrożeń w obszarze dziedzictwa kulturowego, stanowiących nie tylko dobro wszystkich Polaków, lecz również będących świadectwem wielkiego kunsztu i warsztatu artystów z całej Europy, którzy dzieła te wykonali. Celem tej inicjatywy jest właściwe zabezpieczenie dóbr kultury narodowej w Wielkopolsce przy wykorzystaniu nowoczesnych metod stosowanych na świecie.

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Henryk Gabryelczyk
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
do góry