Bezpiecznie to wiedzieć i znać - Realizowane programy - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizowane programy

Bezpiecznie to wiedzieć i znać

Istotą programu jest budowanie świadomości najmłodszych uczniów. Jego celem jest nie tylko budowanie bezpieczeństwa poprzez pracę profilaktyczną, ale także kształtowanie świadomości odpowiedzialności prawnej w przypadku dopuszczania się zachowań niezgodnych z prawem, czy też zwyczajami, normami społecznymi. Istotne znaczenie mają również działania przeciwstawiające się w szczególności narastającej agresji, nie tylko w świecie realnym, ale także w wirtualnym i co najbardziej niepokojące, w rodzinie. Ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wymaga naszych działań od najmłodszych lat. Zwracanie uwagi na podstawowe zasady bezpieczeństwa i obowiązujące normy społeczne winno odbywać się na każdym szczeblu nauczania przy dostosowaniu do percepcji odbiorców. Tylko w ten sposób można osiągnąć pożądane efekty i wysoką świadomość w zakresie bezpieczeństwa osobistego i innych.

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Henryk Gabryelczyk
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
do góry