Rejestr zmian - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Paulina Bystrzycka 24.10.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
16.12.2019 08:55 Piotr Zasieczny
przeniesienie
26.11.2019 15:03 Agata Cieślewicz
publikacja
Załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie części postępowania - strona
05.11.2019 14:52 Paulina Bystrzycka
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
05.11.2019 14:51 Paulina Bystrzycka
skasowanie
Dokument: ZZP-2380-80/2019 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów i części zabezpieczonych do celów procesowych przez wybrane jednostki Policji województwa wielkopolskiego.
Kategoria: Ogłoszenia o wszczęciu postępowań, wyjaśnienia-zawiadomienia - więcej
05.11.2019 14:48 Paulina Bystrzycka
publikacja
Załącznik: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
05.11.2019 14:46 Paulina Bystrzycka
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
28.10.2019 14:53 Paulina Bystrzycka
publikacja
Załącznik: Instrukcja uruchomienia załącznika nr 3 do SIWZ - Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (ESPD)
28.10.2019 14:52 Paulina Bystrzycka
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówień (ESPD)
28.10.2019 14:50 Paulina Bystrzycka
publikacja
Załącznik: Zmiana treści SIWZ z dnia 28.10.2019 roku
24.10.2019 12:53 Paulina Bystrzycka
publikacja
do góry