Ważne! Przeczytaj! - Rekrutacja do służby w Policji - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Ważne! Przeczytaj!

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji, w tym stanu wakatów w garnizonie wielkopolskim, dokonał modyfikacji wcześniej ustalonych dla KWP w Poznaniu limitów przyjęć do służby w Policji, określając jednocześnie nowe limity w poszczególnych terminach:

28 grudnia 2017 r.    – 155 osób.

 

Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby w Policji w 2018 roku, ustalając jednocześnie dla KWP w Poznaniu następujące limity w poszczególnych terminach:

 

20 marca 2018 r.           –   16 osób,

16 kwietnia 2018 r.       –   20 osób

2 lipca 2018 r.               –   32 osoby,

24 września 2018 r.       –   60 osób,

27 grudnia 2018 r.        –   92 osoby,

 

W oparciu o cyklicznie dokonywaną w 2018 r. analizę fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać ewentualnej modyfikacji ww. terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Metryczka

Data publikacji 19.12.2014
Data modyfikacji 11.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Swornowski
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król

Nawigacja

do góry