Problematyka dotycząca tatuaży - Rekrutacja do służby w Policji - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Problematyka dotycząca tatuaży

Zgodnie z zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie regulaminu musztry w Policji, umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku kiedy policjant posiada tatuaż w miejscu widocznym, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do służby stanowi przewinienie dyscyplinarne. Wyjątkami dotyczącymi posiadania przez policjanta tatuaży są przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

 

ZARZĄDZENIE NR 7

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie regulaminu musztry w Policji

 

 

ROZDZIAŁ 1

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ POLICJANTÓW


Policjant w każdej sytuacji:

1) powinien mieć na uwadze dbałość o społeczny wizerunek Policji;

2) jest obowiązany przestrzegać zasad etyki zawodowej policjanta, w tym zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej i kultury języka, oraz dbać o schludny wygląd.

 

WIZERUNEK UMUNDUROWANEGO POLICJANTA

 

1. Umundurowany policjant jest obowiązany przestrzegać zasad noszenia przepisowego: munduru, dystynkcji, znaków identyfikacyjnych oraz orderów, odznaczeń, medali
i odznak na zasadach określonych w przepisach o umundurowaniu policjantów.

 

2. Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności:

 1. ozdób, z wyjątkiem niezbędnych rzeczy osobistych (zegarek na pasku w kolorze czarnym albo na bransolecie w kolorze srebrnym lub złotym, obrączka; w przypadku policjantów-kobiet także biżuteria w postaci niedużego pierścionka i małych kolczyków lub klipsów);
 2. okularów w jaskrawych oprawkach;
 3. reklamówek i siatek na zakupy;
 4. ekstrawaganckich fryzur; w przypadku policjantów - mężczyzn włosy powinny być krótko ostrzyżone, dopuszcza się noszenie krótkiego i schludnego zarostu; w przypadku policjantów - kobiet, jeżeli włosy sa dłuższe niż do ramion, powinny być one na czas wykonywania zadań służbowych krótko upięte lub związane;
 5. ntensywnego makijażu;
 6. widocznego tatuażu;
 7. piercingu;
 8. malowanych paznokci.

 

 1. W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od  jej pełnienia.
 2. Odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.
 3. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2018
Data modyfikacji : 23.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Maciej KOSTULAK
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Maciej KOSTULAK Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Kostulak

Nawigacja

do góry