Rekrutacja do służby w Policji

Dobór do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości

Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) ogłasza nabór do służby w CBZC. Szczegółowe informacje:

https://cbzc.policja.gov.pl/bzc/rekrutacja/dobor-do-sluzby-w-cbzc/74,Dobor-do-sluzby-w-CBZC.html

Kandydaci do służby w CBZC z terenu województwa wielkopolskiego mogą składać komplet dokumentów aplikacyjnych osobiście w siedzibie Zespołu Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - ul. Kochanowskiego  15 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Metryczka

Data publikacji : 04.11.2022
Data modyfikacji : 17.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Maciej KOSTULAK
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Kostulak Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Kostulak

Nawigacja

do góry