Ogłoszenie - Biegły z zakresu genetyki sądowej Sekcji Biologii i Genetyki Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu

 Biegły z zakresu genetyki sądowej

Sekcji Biologii i Genetyki

Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu

(STANOWISKO POLICYJNE)

 

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Rodzaj stanowiska

docelowo - Detektyw

(5 grupa, mnożnik 1,55)

stopień etatowy: aspirant sztabowy

Komórka organizacyjna

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu

Termin składania oferty

do 21 kwietnia 2017 r.

Opis stanowiska

Zakres zadań / obowiązków:

 1. zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą systemu zarządzania Laboratorium Kryminalistycznego i realizowanych badań oraz stosowanie w wykonywaniu obowiązków polityk i procedur  Systemu Zarządzania ,
 2. współuczestniczenie w wykonywaniu oględzin dowodów rzeczowych przekazanych do badań, zabezpieczaniu próbek do badań  pod nadzorem  biegłego opiniującego, podczas realizacji ekspertyz w ramach procedury badawczej „Kryminalistyczne badania DNA w multipleksowych systemach STR”, 
 3. współuczestniczenie w wykonywaniu badań genetycznych – izolacji DNA, pomiaru ilościowego DNA, amplifikacji DNA, elektroforezy - pod nadzorem  biegłego opiniującego
 4. monitorowanie temperatur w urządzeniach i pomieszczeniach badawczych,
 5. nadzorowanie aktualności kart charakterystyk substancji oraz kart kontroli odczynników,
 6. przygotowywanie materiałów pomocniczych, odczynników i pomieszczeń do wykonywania badań,
 7. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 8. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy,
 9. przestrzeganie szczegółowego zakresu zadań LK KWP,

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub równorzędne,
 • wykształcenie cywilne kierunkowe - biologia, genetyka, biotechnologia,
 • kwalifikacje zawodowe podstawowe, staż służby w latach - 3

Dodatkowe wymagania/umiejętności

 • posiadanie odpowiednich predyspozycji związanych z umiejętnością pracy w laboratorium badań genetycznych,
 • umiejętność obsługi komputera i korzystania z programów specjalistycznych;
 • chęć i determinacja w zdobywaniu specjalistycznej wiedzy z zakresu badań genetycznych;
 • cierpliwość, spostrzegawczość;
 • samodzielność i inicjatywa w samokształceniu;
 • znajomość języka obcego;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wstępna ocena predyspozycji kandydata przeprowadzona zostanie
w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu

Składanie dokumentów

List motywacyjny, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

telefon służbowy

(77) 138-50

fax służbowy

(77) 140-18

telefon miejski

61 84 138 50

fax miejski

61 84 140 18

osoba upoważniona do kontaktów

 1. mł. insp. Sławomir Mazurczak – Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego

                                                           KWP w Poznaniu – tel. 77 138 50,

 1. podinsp. Piotr Królikowski – kierownik Sekcji Biologii i Genetyki
                                                      – tel. 77 138-73

Data dodania oferty

 4 kwietnia 2017 r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

 

                                                                                                                                           NACZELNIK

                                                                                                                LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

                                                                                                                                       KWP w Poznaniu

                                                                                                                            mł .insp. Sławomir Mazurczak

 

Metryczka

Data publikacji 05.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Swornowski
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
do góry