Ogłoszenie na Asystenta Zespołu do spraw Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu (STANOWISKO POLICYJNE)

     Asystent Zespołu do spraw Integracji Europejskiej

i Kontaktów Międzynarodowych

Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu

(STANOWISKO POLICYJNE)

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Rodzaj stanowiska

Asystent

(5 grupa, mnożnik 1,55)

stopień etatowy: aspirant sztabowy

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu

Termin składania oferty

do 30 marca 2018 r.

Opis stanowiska

Zakres zadań / obowiązków:

 1. Organizowanie, planowanie i koordynowanie pozaoperacyjnych międzynarodowych kontaktów Komendy; 
 2. Stała współpraca z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym realizowanych przez Policję;
 3. Opracowywanie materiałów dotyczących pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej Komendy na potrzeby podmiotów krajowych oraz zagranicznych;
 4. Reprezentowanie Komendanta w trakcie narad, spotkań, zebrań, szkoleń, konferencji oraz innych przedsięwzięć organizowanych z udziałem podmiotu zagranicznego;
 5. Prowadzenie korespondencji i analizowanie dokumentacji obcojęzycznej kierowanej  do kierownictwa Komendy;
 6. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z umów i porozumień dwustronnych, zawartych
  z partnerami zagranicznymi;
 7. Opieka nad delegacjami zagranicznymi przyjmowanymi przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 8. Udzielanie szeroko rozumianej pomocy dla wszystkich jednostek Policji  woj. wielkopolskiego, wynikłej z konieczności nawiązania kontaktów z policjami lub organizacjami zagranicznymi;
 9. Budowanie wizerunku wielkopolskiej Policji dla odbiorców zagranicznych;
 10. Rozwijanie i intensyfikowanie kontaktów z zagranicznymi Policjami;
 11. Współudział w opracowywaniu planów, systemów powiadamiania i alarmowania policjantów
  i pracowników Wydziału w zakresie zadań mobilizacyjno – obronnych;
 12. Kierowanie pojazdem służbowym w ramach obowiązków służbowych.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie,
 • kwalifikacje zawodowe podstawowe, staż służby w latach – 5

Dodatkowe wymagania/umiejętności

 

 • biegła znajomość języka niemieckiego,
 • komunikowania się,
 • analizy i syntezy,
 • współpracy,
 • pracy zespołowej,
 • organizacji pracy własnej, interpretacji przepisów,
 • obsługa komputera,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Wstępna ocena predyspozycji kandydata przeprowadzona zostanie
w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu

Składanie dokumentów

List motywacyjny, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

telefon służbowy

(77) 127-50

fax służbowy

(77) 140-12

telefon miejski

61 84 127 50

fax miejski

61 84 140 12

osoba upoważniona do kontaktów

 1. podinsp. Maciej Walczak – p.o. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
  KWP w Poznaniu – tel. 77 127 50.
 2. kom. Kinga Fechner-Wojciechowska – p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu – tel. 77 127 50.

Data dodania oferty

 13 marca 2018 r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

 

 

                                                                                                    p.o. NACZELNIK

                                                                                  WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

                                                                                                      KWP w Poznaniu

                                                                                                podinsp. Maciej Walczak                                                                                   

                                                           

 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Maciej Walczak
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
do góry