Struktura organizacyjna 2018 - Struktura organizacyjna - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Komunikacji Społecznej

 • Naczelnik
  mł. insp. Maciej Walczak
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Kinga Fechner-Wojciechowska
 • Sekretariat
  tel. 61 84 127 50 lub 47 77 127 50
  fax. 61 84 140 12 lub 47 77 140 12

Wydział Kadr i Szkolenia

 • Naczelnik
  mł. insp. Jacek Polcyn
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Mirosława Fleischer
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Tomasz Winiarski
   
 • Sekretariat
  tel. 61 84 128 00 lub 47 77 128 00

Wydział Kontroli

 • Naczelnik
  mł. insp. Piotr Mania
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Tomasz Motyl
 • Sekretariat
  tel. 61 84 136 50 lub 47 77 136 50

Wydział Finansów

 • Główny Księgowy
  Arleta Owczarek
 • Naczelnik
  Jakub Paszkiewicz
 • Zastępca Naczelnika
  Ilona Budzyńska
   
 • Sekretariat
  tel. 61 84 127 00 lub 47 77 127 00

Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 • Naczelnik
  mł. insp. Tomasz Matuszewski
 • Zastępca Naczelnika 
  podinsp. Wojciech Sobczak
 • Sekretariat
  tel. 61 84 153 40 lub 47 77 153 40

Wydział Psychologów

 • Naczelnik
  mł. insp. Wojciech Waraczyński
 • Sekretariat
  tel. 61 84 127 78 lub 47 77 127 78

Zespół Prawny

 • Koordynator Zespołu Prawnego
  nadkom. Violetta Mójta
 • Radcy Prawni
  Cecylia Łuczak
  Arleta Winna
  Ewa Stasiak
  Marcin Jakimiuk
  Gizela Tracz
  Iwona Stasiak-Sroka    Hubert Sommer
 • Sekretariat
  tel. 61 84 127 51 lub 47 77 127 51

Zespół
ds. Audytu Wewnętrznego

 • Audytor Wewnętrzny (kierownik ZAW)
  Anna Kowalska-Roszak
 • tel. 61 84 150 27 lub 47 77 159 27

Zespół
ds. Ochrony Praw Człowieka


mł. insp. Andrzej Gibadło

podinsp. Dariusz Giersz

 • tel. 61 84 128 59 lub 47 77 128 59

Zespół Ochrony Pracy


podinsp. Piotr Owczarczak

tel. 61 84 124 66 lub 47 77 124 66


Marek Nowicki
Krzysztof Koluch

tel. 61 84 136 52 lub 47 77 136 52

   Wydział Kryminalny

 • Naczelnik
  nadkom. Krystian Krużowski
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Rafał Błaszyk
 • Sekretariat
  tel. 61 84 137 50 lub 47 77 137 50

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

 • p.o Naczelnika nadkom. Arkadiusz Milewski
 • p.o. Zastępcy Naczelnika
  podinsp. Monika Szymczak
 • Sekretariat
  tel. 61 84 130 50 lub 47 77 130 50

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

 • Naczelnik
  nadkom. Marcin Stawny
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Anna Żabińska
 • Sekretariat
  tel. 61 84 142 00 lub 47 77 142 00

Wydział do walki z Korupcją

 • Naczelnik
  nadkom. Radosław Żurczak
 • Sekretariat
  tel. 61 84 147 00 lub 47 77 147 00

Wydział Wywiadu Kryminalnego

 • Naczelnik
  nadkom. Magdalena Pilarska -Rost
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Paweł Gawrecki
 • Sekretariat
  tel. 61 84 145 50 lub 47 77 145 50

Wydział do walki
z Cyberprzestępczością

 • Naczelnik
  nadkom. Krystian Piekarski
 • Sekretariat                         tel. 61 84 151 50 lub 47 77 151 50

Wydział Techniki Operacyjnej

 • Naczelnik
  mł. insp. Wojciech Halec
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Mariola Marcinkowska
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Maciej Wejman
   
 • Sekretariat
  tel. 61 84 134 50 lub 47 77 134 50

Laboratorium Kryminalistyczne

 • Naczelnik
  mł. insp. Iwona Pilarska
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Waldemar Tomaszczak
 • Sekretariat
  tel. 61 84 138 50 lub 47 77 138 50

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

 • Naczelnik
  nadkom. Robert Piotrowski
 • Zastępca Naczelnika
  kom. Maciej Karaszewski
 • Sekretariat
  61 84 139 30 lub 47 77 139 30

Wydział ds. Odzyskiwania Mienia

 • Naczelnik
  mł. insp. Radosław Balcer
 • tel. 61 84 150 30 lub 47 77 150 30
 • faks 61 84 150 35 lub 47 77 150 35

Wydział Ochrony i Poszukiwania Osób

 • Naczelnik
  mł. insp. Ernest Szałachowski
 • Zastępca Naczelnika
  kom. Przemysław Kucharski
 • tel. 61 84 150 10 lub 47 77 150 10
 • faks 61 84 150 15 lub 47 77 150 15

Wydział ds Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

 • Naczelnik
  kom. Mikołaj Banaszyk
 • tel. 61 84 145 80 lub 47 77 145 80
 • faks 61 84 145 85 lub 47 77 145 85

____________________________

Sztab Policji

 • p.o. Naczelnika
 • mł. insp. Jarosław Echaust
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Marek Cieloszyk
 • Sekretariat
  tel. 61 84 131 00 lub 47 77 131 00

Wydział Prewencji

 • Naczelnik
  podinsp. Maciej Purol
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Paweł Kolendowicz
 • Sekretariat
  tel. 61 84 120 50 lub 47 77 120 50

Wydział Ruchu Drogowego

 • Naczelnik
  mł. insp. Stanisław Małecki
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Dariusz Kaczyński
 • Sekretariat
  tel. 61 84 144 00 lub 47 77 144 00

Wydział Postępowań Administracyjnych

 • Naczelnik
  nadkom. Rafał Banach
 • p. o. Zastępcy Naczelnika
  podinsp. Mariusz Ziemniarski
 • Sekretariat
  tel. 61 84 152 00 

Wydział Konwojowy

 • Naczelnik
  mł. insp. Tomasz Przybylski
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Jacek Szemraj
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Dariusz Łojko
   
 • Sekretariat
  tel. 61 84 135 50 lub 47 77 135 50

Komisariat Wodny Policji
w Poznaniu

 • Komendant
  podinsp. Aleksander Sawczak
 • Zastępca Komendanta
  kom. Tomasz Głuchowski
 • Komisariat Wodny Policji w Poznaniu
  ul. Wioślarska 70
  61-136 Poznań
 • Sekretariat                      tel.61 84 132 20/21 lub 47 77 132 20/21
 • fax. 61 84 132 25 lub 47 77 132 25

Oddział Prewencji Policji
w Poznaniu

 • Dowódca
  insp. Adam Kachel
 • Zastępca Dowódcy
  mł. insp. Mariusz Pelec
 • p.o. Zastępcy Dowódcy
  podinsp. Marcin Fornalik
   
 • Sekretariat
  tel. 61 84 129 00 lub 47 77 129 00

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji
w Poznaniu

 • Dowódca
  mł. insp. Adam Hawran
 • p.o. Zastępcy Dowódcy
  kom. Krzysztof Duszyński
 • Sekretariat
  tel. 61 84 129 30 lub 47 77 129 30

Wydział Łączności i Informatyki

 • Naczelnik
  podinsp. Maciej Słupiński
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Artur Michałowicz
 • Zastępca Naczelnika
 • podinsp. Tomasz Walczak
 • Sekretariat
  tel. 61 84 141 00 lub 47 77 141 00

Wydział Zaopatrzenia

 • Naczelnik
  Katarzyna Jasińska
 • Zastępca Naczelnika
  podkom. Agnieszka Pawłowska
 • Sekretariat
  tel. 61 84 126 50 lub 47 77 126 50

Wydział Inwestycji i Remontów

 • Naczelnik
  mł. insp. Jacek Jankowiak
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Dariusz Kowalski
 • Sekretariat
  tel. 61 84 124 50 47 77 124 50

Wydział Transportu

 • Naczelnik
  asp. sztab. Sławomir Urbaniak
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Katarzyna Łodygowska
 • Sekretariat
  tel. 61 84 149 50 lub 47 77 149 50

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

 • Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych
  Agnieszka Bieńkowska-Nowacka
 • Sekretariat
 • 61 84 127 43 lub 47 77 127 43

Zespół ds. Funduszy Pomocowych

 • Koordynator
  Łukasz Dobrucki
 • Dariusz Kalinowski
 • tel.61 84 128 77 lub 47 77 128 77
 • tel. 61 84 127 97 lub 47 77 127 97

Zespół ds. Inwentaryzacji                 

 • Koordynator
  Anna Niewiadomska    

tel. 61 84 126 84 lub 47 77 126 84

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.07.2014
Data modyfikacji 27.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Polcyn
Osoba udostępniająca informację:
Marek Rowecki
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry