Struktura organizacyjna 2018 - Struktura organizacyjna - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 

Wydział Komunikacji Społecznej

 • Naczelnik
  mł. insp. Maciej Walczak
 •  Zastępca Naczelnika
  kom. Kinga Fechner -Wojciechowska

 • Sekretariat
  tel. 61 84 127 50
  fax. 61 84 140 12

Wydział Kadr i Szkolenia

 • Naczelnik
  mł. insp. Jacek Polcyn
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Mirosława Fleischer
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Tomasz Winiarski
 • Sekretariat
  tel. 61 84 128 00

Wydział Kontroli

 • Naczelnik
  mł. insp. Piotr Mania
 • Zastępca Naczelnika nadkom. Tomasz Motyl
   
 • Sekretariat
  tel. 61 84 136 50

Wydział Finansów

 • Główny Księgowy
  Arleta Owczarek
 • Naczelnik
  Jakub Paszkiewicz
 • Zastępca Naczelnika
  Ilona Budzyńska
 • Sekretariat
  tel. 61 84 127 00

Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 • Naczelnik
  mł. insp. Tomasz Matuszewski
 • Zastępca Naczelnika
  mł. insp. Piotr Skrzypkowiak
 • Sekretariat
  tel. 61 84 153 40

Wydział Psychologów

 • Sekretariat
  tel. 61 84 127 78
 • Naczelnik
  mł. insp. Wojciech Waraczyński

Zespół Prawny

 • Koordynator Zespołu Prawnego
  Radca prawny
  nadkom. Violetta Mójta
 • Radcy prawni
  Cecylia Łuczak
  Arleta Winna
  Ewa Stasiak
  Marcin Jakimiuk
  Gizela Tracz
  Iwona Stasiak-Sroka
 • Sekretariat
  tel. 61 84 127 51

Zespół
ds. Audytu Wewnętrznego

 • Audytor Wewnętrzny (kierownik ZAW)
  Anna Kowalska-Roszak
 • tel. 61 84 150 27

Zespół
ds. Ochrony Praw Człowieka

 • mł. insp. Andrzej Gibadło
 • podinsp. Dariusz Giersz
 • tel. 61 84 128 59

Zespół Ochrony Pracy

 • podinsp. Piotr Owczarczak
  tel. 61 84 124 66
 • Marek Nowicki
  Krzysztof Koluch
  tel. 61 84 136 52

 •  
 

Wydział Kryminalny

 • Naczelnik
   nadkom. Krystian Krużowski
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Rafał Błaszyk
 • Sekretariat
  tel. 61 84 137 50

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

 • Naczelnik
  mł. insp. Jarosław Glanc
 • Z-ca Naczenika                 nadkom. Arkadiusz Milewski
 • Sekretariat
  tel. 61 84 130 50

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

 • Naczelnik
  kom. Marcin Stawny
 • Z-ca Naczelnika nadkom. Anna Żabińska
 • Sekretariat
  tel. 61 84 142 00

Wydział do walki z Korupcją

 • Naczelnik
  nadkom. Radosław Żurczak
 • Sekretariat
  tel. 61 84 147 00

Wydział Wywiadu Kryminalnego

 • Naczelnik
  nadkom. Magdalena Pilarska-Rost
 • Zastępca Naczelnika
  nadkom. Paweł Gawrecki
 • Sekretariat
  tel. 61 84 145 50

Wydział do walki
z Cyberprzestępczością

 • Naczelnik
  mł. insp. Krzysztof Makowski
 • Sekretariat
 • tel. 61 84 151 50

Wydział Techniki Operacyjnej

 • Naczelnik
  mł. insp. Wojciech Halec
 • Zastępca Naczelnika podinsp. Mariola Marcinkowska
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Maciej Wejman 
 • Sekretariat
  tel. 61 84 134 50

Laboratorium Kryminalistyczne

 • Naczelnik
  mł. insp. Iwona Pilarska
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Waldemar Tomaszczak
 • Sekretariat
  tel. 61 84 138 50

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

 • Naczelnik
  nadkom. Robert Piotrowski
 • Zastępca Naczelnika
  kom. Maciej Karaszewski
 • Sekretariat
  61 84 139 30

Wydział ds. Odzyskiwania Mienia

 • Naczelnik
  mł. insp. Radosław Balcer
 • tel. 61 84 150 30
 • tel. dyżurny 516 894 063
 • faks 61 84 150 35

Wydział Ochrony i Poszukiwania Osób

 • Naczelnik
  mł. insp. Ernest Szałachowski
 • Zastępca Naczelnika kom. Przemysław Kucharski
 • tel. 61 84 150 10
 • faks 61 84 150 15

Wydział ds Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

 • Naczelnik
  podkom. Mikołaj Banaszyk
 • tel. 61 84 145 80
 • faks 61 84 145 85
 

Sztab Policji

 • Naczelnik
  mł. insp. Jakub Gorczyński
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Marek Cieloszyk
 • Sekretariat
  tel. 61 84 131 00

Wydział Prewencji

 • Naczelnik
  nadkom. Maciej Purol
 • Z-ca Naczelnika
  nadkom. Paweł Kolendowicz
 • Sekretariat
  tel. 61 84 120 50

Wydział Ruchu Drogowego

 • Naczelnik
  mł. insp. Stanisław Małecki
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Dariusz Kaczyński
 • Sekretariat
  tel. 61 84 144 00

Wydział Postępowań Administracyjnych

 • Naczelnik
  mł. insp. Justyna Gorczyńska
 • Z-ca Naczelnika
  nadkom. Rafał Banach
 • Sekretariat
  tel. 61 84 152 00

Wydział Konwojowy

 • Naczelnik
  mł. insp. Tomasz Przybylski
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Jacek Szemraj
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Dariusz Łojko
 • Sekretariat
  tel. 61 84 135 50

Komisariat Wodny Policji
w Poznaniu

 • Komendant
  podinsp. Aleksander Sawczak
 • Zastępca Komendanta
  kom. Tomasz Głuchowski
 • Sekretariat
  tel. 61 84 132 20/21
  fax. 61 84 132 25
 • Komisariat Wodny Policji w Poznaniu
  ul. Starołęcka 2-4
  61-361 Poznań

Oddział Prewencji Policji
w Poznaniu

 • Dowódca
  insp. Robert Kasprzyk
 • Zastępca Dowódcy
  podinsp. Mariusz Pelec
 • Zastępca Dowódcy
  mł.insp. Jarosław Echaust
 • Sekretariat
  tel. 61 84 129 00

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji
w Poznaniu

 • Dowódca
  mł. insp. Adam Hawran
 • Zastępca Dowódcy
  podinsp. Piotr Zieliński
 • Sekretariat
  tel. 61 84 129 30
 

Wydział Łączności i Informatyki

 • Naczelnik
  podinsp. Maciej Słupiński
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Maciej Maćkowiak
 • Zastępca Naczelnika
  podinsp. Jacek Jankowiak
 • Sekretariat
  tel. 61 84 141 00

Wydział Zaopatrzenia

 • Naczelnik
  Katarzyna Jasińska
 • Zastępca Naczelnika  nadkom. Tomasz Walczak
 • Sekretariat
  tel. 61 84 126 50

Wydział Inwestycji i Remontów

 • Naczelnik
  podinsp. Robert Frąckowiak
 • Zastępca Naczelnika
  kom. Dariusz Kowalski
 • Sekretariat
  tel. 61 84 124 50

Wydział Transportu

 • Naczelnik
  mł. insp. Piotr Fiuczyński
 • Zastępca Naczelnika
  asp. sztab. Sławomir Urbaniak
 • Sekretariat
  tel. 61 84 149 50

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

 • Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych
  Agnieszka Bieńkowska-Nowacka
 • Sekretariat
  61 84 127 43

Zespół ds. Funduszy Pomocowych

 • Koordynator
 • Łukasz Dobrucki
 • Radca
  mł. insp. Andrzej Wrzesiński
 • Dariusz Kalinowski
 • tel.61 84 128 77
 • tel. 61 84 127 98

Zespół ds. Inwentaryzacji

 • Koordynator
  Anna Niewiadomska
 • tel. 61 84 126 84

 

p.o. - pełniący obowiązki

Metryczka

Data publikacji 25.07.2014
Data modyfikacji 25.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Rowecki
Osoba udostępniająca informację:
Marek Rowecki
Osoba modyfikująca informację:
Marek Rowecki
do góry