Obowiązek informacyjny KWP - RODO - Wydział Postępowań Administracyjnych - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Postępowań Administracyjnych

Obowiązek informacyjny KWP - RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań.
  2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu 60-844, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu, w celu przeprowadzenia postępowania lub innych czynności dotyczącego złożonych przez Pana/Panią dokumentów/wniosków zgodnie z przepisami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu utraty uprawnień/zakończenia postępowania, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia Pana/Pani prośby.

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2020
Data modyfikacji : 11.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dawid Szulz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Król WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Król

Nawigacja

do góry