Informacja - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Dotyczy rewolwerów ZORAKI model K-10 oraz inne działające na tej samej zasadzie: ZORAKI model K-45, K-55 i pistolet GUARD 4 oraz WALTHER model P 22 kal. 9 mm i WALTHER model P 99 kal. 9 mm.

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rewolwery ZORAKI model K-10 oraz inne działające na tej samej zasadzie:  ZORAKI model K-45, K-55 i pistolet GUARD 4 oraz WALTHER model P 22 kal. 9 mmi WALTHER model P 99 kal. 9 mm są bronią palną wymagającą pozwolenia.

Zgodnie z pismem nadesłanym z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji rewolwery SHOTGUM kal. 6 mm Flobert należy również  zaliczyć do broni palnej, na które posiadanie wymagane jest pozwoleniew świetle przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 955).

Wymieniona powyżej broń była oferowana m.in. na portalach internetowych jako broń niepodlegająca reglamentacji.

Z uwagi na opisany powyżej stan prawny, osoby które nabyły taką broń, powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego organu Policji lub Żandarmerii Wojskowe celem złożenia jej do depozytu. 

Broń palną, na którą wymagane jest pozwolenie można wyłącznie posiadać na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 955).

Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję popełnia czyn określony w art. 263 § 2 Kodeksu Karnego.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Wydziałem Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu pod numerem telefonu:  47 77 139 70, 47 77 152 11

Metryczka

Data publikacji : 29.03.2013
Data modyfikacji : 19.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Banach
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Garstka
do góry