Ogłoszenie - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych

Rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie  badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowan broń pneumatyczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 1562 ze zm) Minister Zdrowia określił m.in. wzory orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, stwierdzających o możliwości dysponowania bronią.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019 r.

Metryczka

Data publikacji 02.01.2018
Data modyfikacji 29.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry