Podstawa prawna - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawa prawna

Zasady wydawania pozwoleń na określony rodzaj broni, cofanie pozwoleń na broń oraz wydawania decyzji odmawiających pozwolenia zostały ujęte w Ustawie o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 955)

W rozumieniu cytowanej ustawy bronią jest:

 1. broń palna, w tym bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa,
 2. broń pneumatyczna,
 3. miotacze gazu obezwładniającego,
 4. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.
 • broń biała w postaci:
  • ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni,
  • kastetów i nunczaków,
  • pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierającego wkładki z takiego materiału,
  • pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitującego kij bejsbolowy,
 • broń cięciwową w postaci kusz,
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.

W rozumieniu ustawy za dający się przystosować do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego uznaje się przedmiot, który ze względu na swoją budowę lub materiał, z którego jest wykonany, może być łatwo przerobiony w celu miotania.

Bronią palną sygnałową jest urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym niż 25 mm substancji w postaci ładunku pirotechnicznego celem wywołania efektu wizualnego lub akustycznego.

Bronią palną alarmową jest urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, wywołuje efekt akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu ją zastępującego substancja razi cel na odległość nie większą niż 1 metr.

Bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.

Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.

W rozumieniu ustawy amunicją są naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej.

Istotnymi częściami amunicji są: pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego.

Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję.

Zabronione jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie, a w szczególności przerabianie broni przystosowanej wyłącznie do amunicji wypełnionej chemicznymi środkami obezwładniającymi lub do amunicji ślepej, dostosowujące ją do wystrzelenia pocisku z lufy albo z elementu zastępującego lufę w wyniku działania sprężonych gazów powstających na skutek spalania materiału miotającego.

Przeróbki broni, o których mowa wyżej uważa się za wyrób broni.

Metryczka

Data publikacji 11.03.2011
Data modyfikacji 01.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry