Rodzaje broni - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rodzaje broni

Pozwolenie na broń uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:
 1. do celów ochrony osobistej:
 • broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
 • przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
 • miotaczy gazu obezwładniającego;
 1. do celów ochrony osób lub mienia:
 • broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
 • przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
 • miotaczy gazu obezwładniającego,
 • pistoletów sygnałowych,
 • pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
 • strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
 • karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62mm;
 1. do celów łowieckich           
 • broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów;

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz (Dz. U. z 2005 r. nr 61 poz. 548 ze zmianami) do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia  lub gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, długa centralnego zapłonu o lufach gwintowanych lub gładkich , z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów,  z której po maksymalnym załadowaniu (za maksymalne załadowanie broni rozumie się całkowite załadowanie magazynka oraz wprowadzenie  naboi do wszystkich komór  nabojowych broni), można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów, z tym że do magazynka broni samopowtarzalnej można załadować  jednorazowo dwa naboje.

Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych  musi być przeznaczona do strzelania amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku  nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy.

Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się wyłącznie z użyciem broni myśliwskiej o lufach gwintowanych, przeznaczonej do strzelania amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku  nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy oraz naboi myśliwskich z wyłączeniem naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi, przy czym:

 • przy polowaniu  na łosie  energia pocisku w odległości 100 metrów od wylotu lufy  nie może być mniejsza niż 2500 J;
 • przy polowaniu  na jelenie daniele, muflony i dziki, z wyłączeniem dzików warchlaków, energia pocisku w odległości 100 metrów od wylotu lufy  nie może być mniejsza niż 2000 J.

Dopuszcza się polowanie  na zwierzynę grubą z wyłączeniem łosi i jeleni byków, z użyciem broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz myśliwskich naboi kulowych.

Do wykonywania polowania na zwierzynę  drobną, z zastrzeżeniem  polowania na drapieżniki używa się wyłącznie broni myśliwskiej o lufach gładkich myśliwskich oraz myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.

Do wykonywania polowania na drapieżniki  używa się broni myśliwskiej o lufach gwintowanych  oraz naboi myśliwskich,  w tym naboi  z pociskami pełnopłaszczowymi, lub broni myśliwskiej o lufach gładkich  oraz naboi myśliwskich kulowych lub śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.

Do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizywyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych.

Wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dopuszcza się używanie broni posiadanej na pozwolenie na broń do celów łowieckich, wyposażoną w tłumik huku lub przystosowaną do strzelania z użyciem tłumika huku

 

do celów sportowych – broni palnej:

 • bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
 • centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
 • gładkolufowej,
 • przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);
 1. do celów szkoleniowych
 • broni, o której mowa w pkt 1–4;
 1. do celów rekonstrukcji historycznych
 • broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;
 1. do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych
 • broni, o której mowa w pkt 1–6.
Pozwolenie na broń nie może być wydane, z wyjątkiem przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, które na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony;  przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony na broń szczególnie niebezpieczną w postaci:
 • samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;
 • broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty;
 • broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku, z wyłączeniem broni posiadanej na pozwolenie na broń do celów łowieckich (broń taka może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt);
 • broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.
Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:
 • amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;
 • amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu;
 • amunicji z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;
 • amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.
Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.
 
Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.
 
Noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.

Metryczka

Data publikacji 11.03.2011
Data modyfikacji 31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Matecki WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry