Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni - Broń - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.
 
Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w odrębnych przepisach (patrz rozdział dotyczący opłat)
           

Osobom deklarującym zakup broni palnej lub amunicji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, na ich wniosek, poświadcza uprzednią zgodę przewozową.

Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawierać w szczególności:

  • wskazanie państwa początkowego i docelowego transakcji;
  • nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;
  • siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;
  • adres, na który broń palna lub amunicja ma być dostarczona;
  • dane techniczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację broni palnej lub amunicji;
  • liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji.

Właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji  poświadcza uprzednią zgodę przewozową w terminie nie dłuższym niż  5 dni od dnia jej wpływu do tego organu.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 11.03.2011
Data modyfikacji 10.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Król KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Matecki
do góry