Wtorek, 1 grudnia 2015, data aktualizacji serwisu: 01.12.2015
KWP w Poznaniu
Menu przedmiotowe
Obsługa osób uprawnionych
Rejestr zmian
Redakcja Serwisu
bip.gov.pl
Serwis odwiedziło:
7.635.232 osób

Broń

Data publikacji : 11.03.2011

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.
 
Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w odrębnych przepisach (patrz rozdział dotyczący opłat)
           

Osobom deklarującym zakup broni palnej lub amunicji w innym państwie  członkowskim Unii Europejskiej właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, na ich wniosek, poświadcza uprzednią zgodę przewozową
Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawierać w szczególności:
- wskazanie państwa początkowego i docelowego transakcji;
- nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;
- siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub
  amunicji;
- adres, na który broń palna lub amunicja ma być dostarczona;
- dane techniczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację broni palnej lub amunicji;
- liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji.

Właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji  poświadcza uprzednią zgodę przewozową w terminie nie dłuższym niż  5 dni od dnia jej wpływu do tego organu.

Załączniki do strony

Data publikacji : 11.03.2011

Data modyfikacji : 02.10.2015
Autor : Waldemar Matecki
Opublikowane przez : Dariusz Król
KWP w Poznaniu
Statystyka strony: 14638 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC