Koncesje - Licencje detektywa - KWP w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Licencje detektywa

Koncesje

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób, mienia, usług detektywistycznych, paszportowych oraz wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wymaga posiadania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koncesję taką wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po uprzednim rozpatrzeniu wniosku oraz uzyskaniu opinii właściwego organu Policji.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej winna złożyć wniosek (załącznik nr 1 i 2) do Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa, załączając do niego niezbędne dokumenty oraz stosowną opłatę skarbową.

Wykaz załączników oraz wysokość opłaty podana jest w pouczeniu wniosku. Nadmienić należy, że prowadzenie powyższej działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

Metryczka

Data publikacji : 11.03.2011
Data modyfikacji : 13.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Matecki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Bloch KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Król
do góry