INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKAZYWANIA BRONI PALNEJ DO WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W CELU JEJ ZŁOMOWANIA (ZNISZCZENIA)

Informuję, że zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2022r. Poz. 2516 ze zmianami) broń i amunicję przekazuje się do depozytu Policji w celu jej zniszczenia wyłącznie w sytuacji :

 

- gdy osoba utraciła prawo do jej posiadania lub weszła w jej posiadanie po osobie zmarłej

 

Wówczas Policja ma obowiązek zniszczenia tejże broni i amunicji na własny koszt.

 

 

W pozostałych przypadkach osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze zajmujące się profesjonalnym obrotem bronią i amunicją, chcące dokonać zniszczenia broni lub amunicji z różnych powodów np. jej stanu technicznego , zużycia , pozbawienia jej pewnych części składowych itp. powinny skorzystać z usług podmiotów do tego uprawnionych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2002 poz. 2516 ze zmianami).

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Dawid Szulc
do góry