Pracownicy ochrony

Dopuszczenie do posiadania broni dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Osoba, która uzyskała po dniu 1 stycznia 2014 roku wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej może posługiwać się bronią podmiotów (wewnętrzne służby ochrony, koncesjonowane agencje ochrony osób i mienia), o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 284), przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.
 
Dopuszczenie do pracy z bronią wydawane jest na podstawie art. 30 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 284).
 
W toku postępowania ubiegający się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią przystępuje do egzaminu z zakresu znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji, przepisów kodeksu karnego w zakresie działania w obronie koniecznej oraz w stanie wyższej konieczności, jak również znajomości budowy broni i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.
 
Według stawek odpłatności za egzamin, ustalonych przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19, poz. 241 z późn. zm.), odpłatność za egzamin związany z dopuszczeniem do pracy wynosi 600 złotych.
 
W dniu 1 sierpnia 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U.  2016 poz 532). Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem osoby ubiegające się o wydanie dopuszczenia zamiast celu dopuszczenia mają wskazać rodzaje broni, którymi będą się posługiwały.
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia Specjalnych Uzbrojonych Formacji Ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. nr 245 poz. 1462 z późn. zmianami) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonując zadania w koncesjonowanych przedsiębiorstwach w zakresie usług ochrony osób i mienia może wykorzystywać następujące rodzaje broni:
 • broń palna bojowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12 mm
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA
 • pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm
 • strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12
 • karabinki samoczynne o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm
UWAGA: Wskazując dany rodzaj broni osoba będzie z niego egzaminowana !

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

** osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony mogą przedstawić orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu w podmiotach wskazanych w artykule 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

 1. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto:
  Miasto Poznań Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20
  61-706 Poznań

  PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 2. 2 zdjęcia w formacie 3x4 cm
 3. orzeczenie lekarskie (wydane w oparciu o Ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji) **
 4. orzeczenie psychologiczne (wydane w oparciu o Ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji) **

Metryczka

Data publikacji : 09.01.2014
Data modyfikacji : 13.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Król
Osoba udostępniająca informację:
Anna Król WPA KWP w Poznaniu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Król
do góry